ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Tadeusz Władysław Bobrowski

1924-11-16 – 2011-02-14

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Tadeusz Władysław

 

NAZWISKO: Bobrowski

 

IMIĘ OJCA: Karol

 

IMIĘ MATKI: Aniela

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Honkisz

 

DATA URODZENIA: 1924-11-16

 

MIEJSCE URODZENIA: Pruszków

 

DATA ŚMIERCI: 2011-02-14

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

09.1942-10.1944 r. Okręg Warszawski AK, VII Obwód „Obroża”, VI Rejon Pruszków, pluton ppor. Tadeusza Nowickiego (ps. „Orlik); 01.08.1944-17.10.1944 r. Zgrupowanie Kampinos, pluton „Orlika”, kompania – dow. por. Tadeusz Gaworski (ps. „Lawa”, Cichociemny)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

kapral, sekcyjny, współpraca przy wydawaniu prasy – odsłuchy z radia Londyn; ps. „Witeź”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Pruszków, ul. Drzymały 10/9, w 1945 r. klasa maturalna

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

14.03.1945 r. przez kapitana NKWD przebranego w mundur berlingowca, w Pruszkowie na ul. Sobieskiego w drodze do domu z Liceum w Piastowie, bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK, współredagowanie prasy zawierającej informacje z Londynu i wiersze wrogie ZSRR; bez wyroku; internowany

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Pruszków (willa w ogrodzie przy ul. Klonowej), Włochy pod Warszawą (dom przy ul. Cienistej)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

obóz w Rembertowie; rejon Swierdłowska – łagry Kaszaj I, Kaszaj II; Nowa Bereziowka; Borowlanka; 1 posterunek Wierchotorie; Rieź; rejon Kazan, Możga – tu zwolniony z łagru i przekazany do więzienia w Brześciu; Brześć nad Bugiem, przekazany stronie polskiej

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

gen. Emil Fieldorf (ps. „Nil”), Jan Hoppe, Stefan Czarnecki, Artur Pęski (radiostacja Zalesie Dolne AK), Stefan Heller (Milanówek), Jan Zalewski (NSZ), Władysława Krywer (ps. „Ciotka”, Piastów)

DATA ZWOLNIENIA:

26-10-1947

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

27-10-1947

MIEJSCE POWROTU:

Biała Podlaska (punkt repatriacyjny)

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Walecznych, Krzyż AK, Medal Wojska, Krzyż Partyzancki, Warszawski Krzyż Powstańczy, Odznaka Grupy Kampinos

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po powrocie do Kraju z internowania Pan Bobrowski ukończył studia na Politechnice Warszawskiej i pracował jako inżynier budownictwa lądowego. Wspomógł autorów publikacji „Gen Nil August Emil Fieldorf” Marię Fieldorf i Leszka Zachutę w rozdz. 4 książki swoimi wspomnieniami z łagrów. Zmarł w Warszawie w 2011 r. i został pochowany na Cmentarzu Północnym – kwatera S-V-8, rząd 3, grób 11.

Skany / fotografie: