ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Kazimierz Cis

1919-11-17 – 2000-12-05

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Kazimierz

 

NAZWISKO: Cis

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Stefania

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Wieżel

 

DATA URODZENIA: 1919-11-17

 

MIEJSCE URODZENIA: Żylicze, pow. Grodno, woj. białostockie

 

DATA ŚMIERCI: 2000-12-05

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

1939-07.1944 r. Okręg Wileński SZP-ZWZ-AK – przysięga złożona przed Anatolem Rymaszewskim (ps. „Andrzej”), Wilno-Śródmieście – 2 batalion; 25.05-17.07.1944 r. 77 Pułk Piechoty AK, 3 batalion por. Bolesława Piaseckiego (ps. „Sablewski”), dowódca drużyny i zastępca dowódcy plutonu

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

1942 r. – ukończenie konspiracyjnej podchorążówki, awansowany na stopień oficera kulturalno-oświatowego; ps. „Halny”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Wilno, ul. Artyleryjska 14/1

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

03.01.1945 r.przez NKWD w Wilnie

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za dążenie do oderwania Wileńszczyzny od ZSRR; art. 58-1a i 11 KK RFSRR; 15 lat katorgi

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Wilno (Łukiszki)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

15.08.1945-02.1954 r. Komi ASRR – Workuta – łagry nr 6,1,7, obóz Szu-2 kopalni 12-14-16 – początkowo 8 miesięcy jako górnik, następnie po wypadku przy pracy pobyt w szpitalu, po nim kurs felczerski i praca 7 lat jako felczer w szpitalu; uczestnik strajku w 1953 r., łagpunkty nr 40 i 50 (3 miesiące w izolatorze śledczym); więzienie we Włodzimierzu za Moskwą; 02.1954-08.1956 r. Ozierłag koło Bracka – praca przy budowie drogi na Syberii; zwolniony z łagru w Wichorowce

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Workuta – z AK w Wilnie : Anatol Rymaszewski (ps. „Andrzej”), Paweł Świetlikowski (ps. „Jerzy”), Longin Blinstrub (ps. „Lech”)

DATA ZWOLNIENIA:

26-08-1956

ZESŁANIE:

2 miesiące zesłania w Komi ASSR w Workucie

DATA POWROTU DO KRAJU:

13-12-1956

MIEJSCE POWROTU:

Warszawa, Wołoz do rodziców

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Walecznych, Krzyż AK, Krzyż Partyzancki

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Cis przed II wojną światową uzyskał wyższe wykształcenie. Był po raz pierwszy aresztowany w Wilnie przez Niemców i więziony w okresie 08.09.1943-04.03.1944 r. Po powrocie z łagru do Kraju pracował jako redaktor, literat. Autor poezji obozowej (tom „Wejście do domu”). Zmarł w Warszawie w 2000 r. i został pochowany na Powązkach Wojskowych – kwatera B17, rząd 8, grób 7.

Skany / fotografie: