ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Mieczysław Cimoszko

1915-01-03 – 02.1997

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Mieczysław

 

NAZWISKO: Cimoszko

 

IMIĘ OJCA: Dominik

 

IMIĘ MATKI: Katarzyna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Drużyna

 

DATA URODZENIA: 1915-01-03

 

MIEJSCE URODZENIA: Wołkowysk, pow. Wołkowysk, woj. nowogródzkie

 

DATA ŚMIERCI: 02.1997

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Gdańsk (?)

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

15.08.1940-06.1942 r. Okręg Warszawski (Lubelski ?) ZWZ, Okręg Biała Podlaska, Konstantynów – dowódca plutonu dywersyjnego, zaprzysiężony przez por. K.Patejuka (ps. „Brzoza”); 06.1942-15.08.1944 Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Wołkowysk – zastępca dowódcy AK Saperów kpt. H. Łabozińskiego (ps. „Boruta”), zastępca dowódcy Kedyw – Wołkowysk Centralny

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

ps. „Moskit”, porucznik AK

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Wołkowysk, ul. Żwirki i Wigury 5

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

01.08.1945 r. przez NKWD na ulicy Żwirki i Wigury w Wołkowysku, w czasie powrotu ze spotkania do domu

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

art. 63-1 KK BSRR wyrokiem Wojennego Trybunału w Grodnie z grudnia 1945 r. – 15 lat łagru

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Wołkowysk, Grodno, Orsza

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Komi ASSR, Workuta – 12.1945-01.1946 – Chałmerju – budowa mostu w Aja-Czaga, laborant bet.; 02-12.1946 r. Workuta – budownictwo mieszk., III rejon – majster; 12.1946-11.1947 łagier „501” – budowa kolei (Uran-Ural) – majster; 11.1947-09.1948 r. Inta; 09.1948-10.1955 r. Inta – łagier nr 5 – budownictwo ogólne – remonty – majster, kierownik robót

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Workuta : Eugeniusz Moroz (obw. Wołkowysk), Zbigniew Konopacki, Wiktor Kociełowicz, Piotr Hryniewiecki, Bronisław Łojeczko (obw. Wołkowysk), Bronisław Haponik (Insp. Grodno); Inta : Józef Lodowski (Okręg Wileński AK), Bolesław Rutkowski (3 Wileńska Brygada AK „Szczerbca”); Chamerju : Jan Amulecki

DATA ZWOLNIENIA:

10-1955

ZESŁANIE:

10.1955-03.12.1955 r. – Inta – budownictwo ogólne – praca jako majster, kierownik robót

DATA POWROTU DO KRAJU:

13-12-1955

MIEJSCE POWROTU:

Nowy Sącz (punkt repatriacyjny)

POSIADANE ODZNACZENIA:

Brązowy Krzyż Zasługi (11.1943 r.), Krzyż Walecznych (08.1944 r.), Medal Wojska (czterokrotnie, 1948 r.), Krzyż Partyzancki (1976 r.), Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r. (1985 r.), Krzyż AK (1986 r.), Medal Zwycięstwa i Wolności

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Cimoszko przed II wojną światową uzyskał średnie wykształcenie techniczne – hydrotechnik. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach 27 Pułku Piechoty z Łucka, wchodzącego w skład 5 Dywizji Piechoty, ckm w stopniu plutonowego podchorążego.
Po powrocie do Kraju z zesłania pracował jako kierownik budowy w budownictwie wodnym.

Skany / fotografie: