ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Henryka Mirosława Folwarczny z d. Głód

1921-01-18 – 2007 ?

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Henryka Mirosława

 

NAZWISKO: Folwarczny z d. Głód

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Janina

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Kuebler

 

DATA URODZENIA: 1921-01-18

 

MIEJSCE URODZENIA: Lwów

 

DATA ŚMIERCI: 2007 ?

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Gliwice

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

06.1942-07.1944 r. Okręg Lwowski AK – zaprzysiężona w 06.1942 r. przez Tadeusza Sury w obecności Czajkowskiego i Eugenii Muskat (ps. „Żenia”), placówka „Wiosna”, obsługa punktu kontaktowego (u jej rodziców, następnie przy ul. Hoffmana, 3 p.)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

bez stopnia; łączniczka, kolporterka prasy podziemnej („Walka”, „Rzeczpospolita”); ps. „Toja”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Lwów, ul. Franciszkańska 2/5

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

13.12.1945 r. przez NKWD z powodu denuncjacji Mieczysława Zielińskiego – znajomego z okresu wywózki do Sichowa pod Lwowem

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK; art. 54-1a i 11 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojskowego przy ul. Długosza we Lwowie 22.02.1946 r.; 15 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Lwów (areszt; więzienie ul. Łąckiego), wywieziona ze Lwowa w kwietniu 1946 r. w Wielkanoc

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Kołyma – obw. magadański – Magadan – praca w teatrze; Ust’Omczug – brygada kulturalna; Wietrennyj – pracownia krawiecka, Chinikandża – szurfy; 25 km – szefowa pralni i łaźni; na trasie sianokosy, wyrąb lasu, szef kuchni; 72 km i 35 km; zwolniona z łagru w Magadanie na 35 km

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Józefa Nosowicz (po powrocie Białystok), Jadwiga Szmigera (Puszczykowo), Alina Kopisto (Rzeszów), Z. Paczoszyńska (Bielsko-Biała), Janina Durlik (Radom)

DATA ZWOLNIENIA:

25-10-1954

ZESŁANIE:

1 rok – Kołyma, Magadan – akompaniatorka w Pałacu Sportu i Domu Kultury

DATA POWROTU DO KRAJU:

05-12-1955

MIEJSCE POWROTU:

Bytom, Gliwice

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Przed II wojną światową Pani Folwarczny uzyskała średnie wykształcenie humanistyczne (matura w 06.1939 r. w Liceum Humanistycznym w Zakładzie SS de Notre Dame) i muzyczne (Konserwatorium Lwowskie w klasie fortepianu w zakresie szkoły średniej). W czerwcu 1940 r. została całą rodziną wysiedlona przez Sowietów do wsi Sichów pod Lwowem. Powrócili do Lwowa, do własnej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 2 w 1941 r. na początku okupacji niemieckiej. W lutym 1942 r. zaczęła pracować w Zakładzie prof. Weigla, gdzie produkowano szczepionki przeciwtyfusowe głównie na front. Pracowała w preparatorni, preparując zarażone tyfusem wszy.
Do jej najbliższych współpracowników z okresu konspiracji AK we Lwowie należeli : Tadeusz Sury (aresztowany w 1943 r., więzień Buchenwaldu, Pani Henryka opiekowała się jego staruszką matką), p. Czajkowska (ps. „Lola”, prac. Zakładu dla Głuchoniemych), Eugenia Muskat (ps. „Żenia”), dziewczynka (ps. „Marysia”, aresztowana w 1944 r. była katowana, odbito ją ze szpitala we Lwowie, przeżyła wojnę), Aniela Kozak (ps. „Limba”), Czesława Jacewicz (ps. „Cyprys”), a także polegli potem w 1945 r. w Bieszczadach w walce z UPA żołnierze AK : Zygmunt Cybulski, Jacek Rylski, Dezydery Szymkiewicz.
Po powrocie z zesłania do Kraju pracowała jako nauczycielka muzyki. Jej nagrane wspomnienia z 1995 r. znajdują się w zbiorach Archiwum Wschodniego Fundacji Ośrodka Karta – AW I/522. Zmarła w Gliwicach i została pochowana na Centralnym Cmentarzu Komunalnym – grób : C6A-A-5.

Skany / fotografie: