ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Wiesław Hrynaszkiewicz

1925-03-12 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Wiesław

 

NAZWISKO: Hrynaszkiewicz

 

IMIĘ OJCA: Stefan

 

IMIĘ MATKI: Anna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Chmielewska

 

DATA URODZENIA: 1925-03-12

 

MIEJSCE URODZENIA: Podłabenie, pow. Grodno, woj. białostockie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 2001 r. (?), Suwałki (?)

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

02.1942-07.1944 r. Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Grodno Lewy Niemen – dow. ps. „Zagłoba”, 8 kompania dow. Haponik (ps. „Głóg”), placówka Łabno – dow. Romuald Brażuk (ps. „Góra”), dow. drużyny – Bronisław Juchniewicz; po wojnie w okresie 08.1945-05.1946 r. działalność w ruchu oporu w Nowym Dworze (Białostockim), gm. Sokółka

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy, łącznik; ps. „Węgorz”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Matki Polki 9

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

13.06.1947 r. przez UB Białystok w domu w Gdańsku-Wrzeszczu, bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK i dwukrotne przejście granicy polsko-sowieckiej i sowiecko-polskiej z bronią; art. 63-1 KK BSRR; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Gdańsk (Urząd Woj. UB, areszt), Białystok (Urząd Woj. UB, areszt); Grodno (areszt śledczy Sowieckiej Straży Granicznej, areszt MWD, więzienie), Orsza (więzienie etapowe)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

od 06.12.1947 r. Płn Ural, Niżnyj Tagił – cieśla; Mordowska SSR – Poćma, łagry Temniadskije – cieśla; Kazachska SSR, Karaganda, Kar-łag – cieśla, drążenie szybu kopalni węgla; Kazachska SSR, Kar-łag, łagpunkt Timirtu – cieśla, palacz w stołówce łagru, cieśla na budowie osiedli mieszkaniowych

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Niżny Tagił – Wacław Wierzbicki (AK); Temniadskoje łagry : Halina Laskowska (AK Grodno), Zofia Szychławska (ps. „Stokrotka”),

DATA ZWOLNIENIA:

15-04-1955

ZESŁANIE:

15.04-28.11.1955 r. Kazachska SSR, obw. Karaganda, Timirtu – fabryka domów mieszkalnych – cieśla

DATA POWROTU DO KRAJU:

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

Odznaka Białostockiego Okręgu AK (legit. nr 445)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po powrocie do Kraju z zesłania Pan Hrynaszkiewicz pracował jako mistrz murarski, majster budowlany. Zmarł w 2001 r. (?)

Skany / fotografie: