ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Czesław Jurkiewicz

1925-12-01 – 2003-02-21

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Czesław

 

NAZWISKO: Jurkiewicz

 

IMIĘ OJCA: Aleksander

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Pietrukaniec

 

DATA URODZENIA: 1925-12-01

 

MIEJSCE URODZENIA: Wilno

 

DATA ŚMIERCI: 2003-02-21

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Wrocław

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

03-09.1944 r. Okręg Wileński AK – zaprzysiężony 30.03.1944 r., 5 Wileńska Brygada Piechoty AK, 2 szwadron, 2 pluton, 4 sekcja – dow. Antoni Mordasewicz (ps. „Tatar”)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Wilno, ul. Sawicz 8/3

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

02.01.1945 r. przez NKWD w Wilnie, bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za działalność w AK; par. 100 – ostatecznie nie był sądzony ani skazany, 5 lat łagrów

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

02.01-10.03.1945 r. Wilno (ul. Ofiarna)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Jełszanka k/Saratowa – łagier nr 0321, otdzieła nr 1 – komendant st. lejtnant NKWD – Jegorow; 12.10.1945-12.05.1947 r. łagier w Kutaisi (Gruzja) – komendant płk Adiszari; 12.05.1947-1948 r. Szybutowo k/Nowgorodu – łagier nr 7270/18 – komendant lejtnant kontrwywiadu Tryszyn; 1948-15.02.1949 Borowicze k/Nowgorodu – łagier nr 270; 12.02-28.02.1949 r. łagier przesyłowy Brześć nad Bugiem – w łagrach różne prace budowlane, ziemne i transportowe

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

28-02-1949

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

28-02-1949

MIEJSCE POWROTU:

Bydgoszcz; Wrocław

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż AK (1986 r., Londyn), Medal Wojska (1986 r., Londyn)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Jurkiewicz przed II wojną światową uzyskał wykształcenie zawodowe-mechaniczne. Zgodnie z jego relacją we wszystkich łagrach, w jakich przebywał, prowadzone były przez oficerów NKWD stale śledztwa wśród więźniów. Po powrocie do Kraju z łagrów Pan Jurkiewicz zdobył średnie wykształcenie i pracował jako technik-mechanik. Zmarł w 2003 r. we Wrocławiu i został pochowany na Cmentarzu Grabiszyn – pole 37A, rząd 1, grób 6.

Skany / fotografie: