ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Leonard Juchniewicz

1925-02-02 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Leonard

 

NAZWISKO: Juchniewicz

 

IMIĘ OJCA: Konstanty

 

IMIĘ MATKI: Aniela

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Tankiewicz

 

DATA URODZENIA: 1925-02-02

 

MIEJSCE URODZENIA: Rydewszczyzna (?), pow. Lida, woj. nowogródzkie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 2002 r.

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Okręg Nowogródzki AK – 77 Pułk Piechoty AK – 6 batalion (?)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Sobotniki, pow. Lida, woj. nowogródzkie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

12.1944 r. przez NKWD w Dziewiniszkach, pow. Oszmiana, bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za zbrojne powstanie przeciw Armii Czerwonej; art. 63 i 76 KK BSRR; 10 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Wilno (Łubianka), Stara Wilejka

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Orsza, Donbas; Komi ASSR Peczora, Workuta, Inta – górnik w kopalniach węgla

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Stefan Kalina (ps. „Żak”, Szare Szeregi Białystok Okręg Białostocki AK), Stanisław Turowski (ps. „Pańkra”?, Okręg Wileński AK)

DATA ZWOLNIENIA:

02-1955

ZESŁANIE:

7 miesięcy – Komi ASSR, Inta – górnik w kopalni węgla

DATA POWROTU DO KRAJU:

04-12-1955

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Przed II wojną światową Pan Juchniewicz zdał „małą maturę”. Po powrocie z zesłania do Kraju pracował jako pracownik umysłowy. Zmarł w 2002 r.

Skany / fotografie: