ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Stanisław Ryszard Kryczyński

1925-10-17 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Stanisław Ryszard

 

NAZWISKO: Kryczyński

 

IMIĘ OJCA: Władysław

 

IMIĘ MATKI: Julia

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Gigiel

 

DATA URODZENIA: 1925-10-17

 

MIEJSCE URODZENIA: Lwów

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Okręg Lwowski i Stanisławowski AK – Lwów – dywersja; rejon Stryj – obrona ludności polskiej przed bandami we wsi Korczunek; Bitków-Stanisławów – walka z Niemcami; 48 Pułk Piechoty 11 Karpackiej Dywizji Piechoty AK, 1 kompania

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy, obsługa RKM; ps. „Ryś”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Lwów – Kleparów, ul. Rzeczna 10

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

1945 r. przez NKWD we Lwowie (zdradziły go buty saperki)

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Lwów (Brygidki; za drutami)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Komi ASSR, Chanawieje, więzień nr 9335 – budowa trasy kolejowej, mostów – roboty ziemne niezależnie od pogody, co doprowadziło do gruźlicy, szkorbutu, ślepoty

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

02-09-1948

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

21-09-1948

MIEJSCE POWROTU:

Brześć nad Bugiem

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: