ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Irena Krajewska

1913-12-10 – 2005-02-06

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Irena

 

NAZWISKO: Krajewska

 

IMIĘ OJCA: Antoni

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Wajs

 

DATA URODZENIA: 1913-12-10

 

MIEJSCE URODZENIA: Brześć

 

DATA ŚMIERCI: 2005-02-06

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Okręg Białostocki ZWZ-AK, Obwód Grodno Prawy Niemen – komendant ppor. Szubasowski (ps. „Lech”). Przysięga 05.04.1942 r. na ręce komendantki komendy m. Grodna – Antoniny Galskiej (ps. „Szarotka”). Działalność w AK w okresie 04.1942-12.1944 r. Współpracownicy : Helena Hermanowska (ps. „Zaczyn”, komenda główna Białystok), Bronisława Omilianowicz (ps. „Czerń”), Jan Owczarek (ps. „Jurek”)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowa, łączniczka; ps. „Szara”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Grodno, ul. 1 Maja 3

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

18.12.1944 r. przez NKWD w Grodnie

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za zdradę Ojczyzny; art. 63-1a i 76 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojennego Wojsk MWD z 19.05.1945 r.; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Grodno (więzienie śledcze w magistracie, więzienie główne)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

1945-1954 r. Orsza (2 tygodnie od 26.06.1945 r., punkt przesyłowy); lipiec 1945 r. – Chotinicze k Witebska – praca na roli, budowa hydroelektrowni; Orsza (2 tygodnie, 04.1946 r.); Nachodka (05-06.1946 r., punkty przesyłowe); Kołyma, Magadan – 06.1946-1948 r. łagier Tatłon – 25 km od Magadanu, praca na roli; 10.1948-wiosna 1949 – „Bierłag” punkt przesylny Diebrin – wyrąb lasu; 06.1949-08.1953 r. Wachanka k/ Ust’Umczuga – budowa drogi, kopanie rowów do badań geologicznych, zbiór kalcyferytu na hałdach, wyrąb lasu; 08.1953-03.1954 – Magadan 18 km – praca w cegielni

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Krystyna Bodyńska, Jadwiga Bizanc, Józefa Górska, Irena Olizar, Jadwiga Sokołowska (razem wróciły do Polski w 1955 r.), Wacław Kopisto (27 Wołyńska DP AK), Stanisław Jackiewicz, Benon Malinowski, Natalia Kierys

DATA ZWOLNIENIA:

30-03-1954

ZESŁANIE:

15.04.1954-10.1955 – rej. Magadan, posiołek Oła (30 km od Magadanu) – praca w sowchozie przy inspektach i na roli

DATA POWROTU DO KRAJU:

02-12-1955

MIEJSCE POWROTU:

Żurawica (punkt repatriacyjny); Białystok

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pani Krajewska przed II wojną światową uzyskała średnie wykształcenie ogólnokształcące (matura w Grodnie). Po powrocie z zesłania do Kraju pracowała jako księgowa, bibliotekarka w Instytucie Geologicznym w Warszawie. Zmarła 06.02.2005 r. w Warszawie i została pochowana na Powązkach.

Skany / fotografie: