ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Wanda Irena Kozłowska

1921-07-17 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Wanda Irena

 

NAZWISKO: Kozłowska

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Aleksandra

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Płocka

 

DATA URODZENIA: 1921-07-17

 

MIEJSCE URODZENIA: Mścibów, pow. Grodno, woj. białostockie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

od 07.1941 r. Okręg Białostocki ZWZ-AK, Inspektorat Grodno, placówka Mścibów – zaprzysiężona przez dow. placówki Stanisława Ignatowicza (ps. „Żak”), służba w sekcji WSK AK – dow. por. Władysława Świda, skrzynka kontaktowa III Regionu Wołkowysk AK; 1943 r. – kurs sanitarny Obwodu

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowa; łączniczka, kierownik skrzynki kontaktowej obwodu Wołkowysk AK, III Rejon, rozdział tajnej poczty; sanitariuszka placówki Mścibów; ps. „Jaskółka”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Mścibów, ul. Swisłocka 15

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

27.08.1945 r. przez NKWD w domu w Mścibowie, bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK; art. 63 i 76 KK BSRR; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Mścibów (areszt), Wołkowysk, Grodno

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

1946 r. Komi ASSR, Archangielsk – stacja Jercewo, łag-punkt Czużga – wyrąb lasu; do 1950 r. Mostowina – III grupa inwalidztwa, praca w obozie, szpitalu; 1950-53 r. – Workuta – recz-łag, łag-punkt I Kirpicznyj – budowa domów, pielęgniarka w ambulatorium; 1953-55 r. Workuta – łag-punkt Przedszachtanaja – ambulatorium

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Teresa Pawłowska (Obwód Grodno AK), Weronika Ponc (?) (Obwód Wołkowysk AK), Stanisława Naumienko (Obwód Wołkowysk AK), Jadwiga Borodnik (Obwód Wołkowysk AK), Janina Zuba (?)

DATA ZWOLNIENIA:

03-1955

ZESŁANIE:

Komi ASSR, Workuta – kopalnia nr 18 – praca w szpitalu dla górników jako pielęgniarka

DATA POWROTU DO KRAJU:

20-12-1956

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż AK (1971 r., Londyn), Medal Wojska (3-krotnie, Londyn), Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami (11.1943 r.)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pani Kozłowska przed wybuchem II wojny światowej była uczennicą Gimnazjum Ogólnokształcącego w Wołkowysku. Po powrocie do Kraju z zesłania uzyskała średnie wykształcenie ogólne i medyczne i pracowała jako felczer medycyny.

Skany / fotografie: