ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Józef Kowalski

1924-07-22 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Kowalski

 

IMIĘ OJCA: Piotr

 

IMIĘ MATKI: Anna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Zarzycka

 

DATA URODZENIA: 1924-07-22

 

MIEJSCE URODZENIA: Lwów

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Okręg Lwowski i Stanisławowski ZWZ-AK – 01.1941-10.1943 – sabotaż kolejowy na pociągach towarowych we Lwowie; 10.1943-02.1944 r. – zaprzysiężony do AK, żołnierz grupy dywersyjnej na stacji kolejowej Podzamcze; 02-07.1944 r. – czynny udział w Akcji „Burza” – 11 Karpacka Dywizja Piechoty AK – 48 Pułk Piechoty AK – dow. Pacak-Knieniński (ps. „Andrzej”), dow. Pułku – kpt Michał Wilczewski ps. „Uszka” (Cichociemny) – czynny udział w walkach z Niemcami i UPA, dwukrotnie ranny pod Krechówką i Bitkowem. Walczył w szeregach AK do momentu wkroczenia wojsk sowieckich

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

kapral podchorąży, dowódca drużyny; ps. „Bury”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Lwów, Lewandówka, ul. Bartyny 103

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

09.02.1945 r. przez NKWD we Lwowie na Kleparowie, z bronią

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK; art. 54-1a i 11 KK USRR; wyrok Trybunału Wojennego Lwowskiego Okręgu Wojskowego z 07.08.1945 r.; 10 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich; ponownie sądzony przez sąd obozowy 21.08.1947 r. z par. 58-14 za ucieczkę z transportu kolejowego i 05.11.1947 z par. 58-14 za ucieczkę z obozu

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Lwów (więzienie na Zamarstynowie)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

1945-1947 – obw. mołotowski na prom kolonii – przy spławie drewna; budowa BAM Tajszet-Brack – roboty ziemne przy budowie linii kolejowej, ucieczki; od 1950 r. Kołyma, kopalnia rudy na szachcie im. Makrosoma (?)

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Edmund Fries (ps. „Bez”, dow. grupą żołnierzy AK więzionych w Lidzie), żołnierze AK z 11 dywizji, 27 dywizji AK, z Okręgu Wileńskiego, Nowogródzkiego, Powstania Warszawskiego i lasów lubelskich

DATA ZWOLNIENIA:

10-07-1955

ZESŁANIE:

10.07.1955-11.1956 r. – Yit – Omczuk – praca jako palacz kotłowy C.O.

DATA POWROTU DO KRAJU:

15-01-1957

MIEJSCE POWROTU:

Przemyśl (punkt repatriacyjny); Zabrze

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż AK, Medal Wojska (3-krotnie), Krzyż Partyzancki, Złoty Krzyż Zasługi, Medal za Zwycięstwo i Wolność

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po powrocie do Kraju z zesłania Pan Kowalski ukończył średnie wykształcenie i pracował jako mistrz samochodowy.

Skany / fotografie: