ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Czesław Żołądź

1923-07-15 – 1998

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Czesław

 

NAZWISKO: Żołądź

 

IMIĘ OJCA: Stanisław

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Jasimowicz

 

DATA URODZENIA: 1923-07-15

 

MIEJSCE URODZENIA: Bielskie, pow. Lida, woj. nowogródzkie

 

DATA ŚMIERCI: 1998

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Białoruś

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Okręg Nowogródzki AK

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

łącznik

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

wieś Bielskie, pow. Lida

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

03.1949 r. przez KGB

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za łączność z AK; art. 73 KK BSRR; wyrok sądu obwodu grodzieńskiego z 09.06.1949 r.; 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Lida, Grodno

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

06.1949-07.1954 r. Krasnojarski Kraj, rej. Turuchański, posiołek Janowstan – praca przy wyrębie lasu

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

25-08-1954

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

nie

MIEJSCE POWROTU:

09.1954 r.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po powrocie z łagru Pan Żołądź pozostał na Białorusi. Pracował jako elektromonter.

Skany / fotografie: