ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Wacław Trzeciak

1927-09-02 – 2018-05-03

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Wacław

 

NAZWISKO: Trzeciak

 

IMIĘ OJCA: Andrzej

 

IMIĘ MATKI: Ludwika

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Dobysz

 

DATA URODZENIA: 1927-09-02

 

MIEJSCE URODZENIA: Peliszcze, gm. Kamieniec, pow. Brześć, woj. poleskie

 

DATA ŚMIERCI: 2018-05-03

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Peliszcze, obwód brzeski

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Związek Obrońców Wolności (ZOW)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Peliszcze, pow. Brześć

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

31.07.1948 r. – przez NKWD, z miejsca pracy we wsi Peliszcze

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

art. 63-1b; 25 lat łagrów

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Brześć

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Komi ASSR, Inta – kopalnia węgla; zwolniony z łagru w rejonie nr 2

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Edward Sapieżko (AK)

DATA ZWOLNIENIA:

15-05-1956

ZESŁANIE:

7 miesięcy – Komi ASSR, Inta, rejon nr 2

DATA POWROTU DO KRAJU:

nie

MIEJSCE POWROTU:

15.05.1956 Peliszcze, pow. Brześć

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po powrocie z zesłania Pan Trzeciak pozostał na Białorusi. Pracował jako kierowca.

Skany / fotografie: