ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Antoni Marczyk

1923-12-05 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Antoni

 

NAZWISKO: Marczyk

 

IMIĘ OJCA: Konstanty

 

IMIĘ MATKI: Stanisława

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Pławska

 

DATA URODZENIA: 1923-12-05

 

MIEJSCE URODZENIA: wieś Litwa, pow. Baranowicze, woj. nowogródzkie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

02.1942-07.1944 r. Okręg Nowogródzki AK, Inspektorat Rejonowy Południowy, Obwód Baranowicze AK – komendant – kpt Andrzej Wierzbicki (ps. „Józef”); od 02.1942 r. grupa wywiadowczo-dywersyjna na stacji Baranowicze; 06-08.1944 r. Akcja „Burza”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy, ps. „Kier”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Baranowicze, ul. Zygmuntowska 23

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

09.12.1944 r. MWD przy Zarządzie Kolei Żelaznej, w Baranowiczach, bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za działalność antyradziecką i plany przyłączenia Zachodniej Białorusi do Polski; art. 64 i 76 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału w Brześciu z dnia 31.05.1945 r.; 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich zamienione na pocz. 1946 r. na 5 lat łagru i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

09.12.1944-01.06.1945 – Baranowicze (areszt, więzienie)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

14.06-07.1945 r. tzw. „etapkonwój” z więzienia w Baranowiczach do Norylska – różne więzienia przesyłkowe; Krasnojarski Kraj, Norylsk : 07-12.1945 r. łagier nr 6 (prace remontowo-budowlane); 12.1945-04.1946 r. łagier nr 3 (kolejarz-zwrotniczy); 04.1946-08.1948 – łagier nr 2 (muzykant-skrzypek w orkiestrze teatralnej); 08-10.1948 r. łagier nr 3 (muzykant-skrzypek w orkiestrze symfonicznej); 10.1948-12.12.1949 – Ugorłag, łagier nr 5 (kolejarz, pracownik ekspedycji towarowej)

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

w łagpunktach : nr 6 – Józef Milenkiewicz; nr 3 – Kazimierz i Józef Tuliszewscy (AK Bieniakonie k Wilna); nr 5 : Piotr Karpowicz i Zbigniew Szelking (Okręg Wileński AK)

DATA ZWOLNIENIA:

12-12-1949

ZESŁANIE:

25.12.1949-18.12.1953 – Krasnojarski Kraj, Norylsk – koleje przemysłowe – pracownik ekspedycji towarowych; 19.12.1953-05.1954 r. – teatr dramatyczny jako muzykant – skrzypek

DATA POWROTU DO KRAJU:

nie

MIEJSCE POWROTU:

09.1954 r. Wilno

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Partyzancki

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po powrocie z zesłania Pan Marczyk pozostał na Litwie. Uzyskał średnie wykształcenie i pracował jako pracownik umysłowy.

Skany / fotografie: