ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Eugeniusz Cydzik

1921-12-28 – 2012-09-17

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Eugeniusz

 

NAZWISKO: Cydzik

 

IMIĘ OJCA: Bronisław

 

IMIĘ MATKI: Stefania

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Kraśnicka

 

DATA URODZENIA: 1921-12-28

 

MIEJSCE URODZENIA: Misiewicze, pow. Grodno, woj. białostockie

 

DATA ŚMIERCI: 2012-09-17

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Lwów

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

od 02.02.1942 r. Okręg Nowogródzki ZWZ-AK – przysięga w BIP; wywiadowczy kurs podchorążych; Zgrupowanie Nadniemeńskie – dow. st. sierżant Bortkiewicz; następnie żołnierz Okręgu Wileńskiego AK

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

kapral podchorąży, służba w BIP i Kedywie, sekcyjny, zwiadowca

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Misiewicze, pow. Grodno, woj. białostockie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

przez „Smiersz” podczas obławy, bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do antysowieckiej organizacji AK, współpraca z Niemcami w zwalczaniu partyzantki sowieckiej; art. 63.1 KK BSRR; 15 lat katorgi i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Brzostowica Wielka, Grodno, Moskwa (Butyrki, Krasna Preśnia)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Komi ASSR – Workutłag – Przedszchtna – prace przy budowie stadionu, kopalnia nr 25 i 26 – budowa kopalni; od 19.04.1949 r. Reczłag, kopalnia nr 9-10 – warsztaty remontowe elektrotechniczne, obsługa kopalni, prace montażowe

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

żołnierze AK z Nowogródka, Wileńszczyzny i Białegostoku

DATA ZWOLNIENIA:

26-04-1956

ZESŁANIE:

04.1956-10.1957 r. – Reczłag kopalnia – technik elektryk

DATA POWROTU DO KRAJU:

nie

MIEJSCE POWROTU:

10.1957 r. Lwów

POSIADANE ODZNACZENIA:

Oficerski Krzyż Zasługi Polonia Restituta, Medal za udział w wojnie obronnej 1939 r., Krzyż AK, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medal „Pro Memoria”, Krzyż Zesłańców Sybiru, Kustosz Pamięci Narodowej

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Przed II wojną światową Pan Cydzik uzyskał średnie wykształcenie (był uczniem gimnazjum kupieckiego w Grodnie). Harcerz 5 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej im. Traugutta, przeszedł pełny kurs przysposobienia wojskowego. 01.09.1939 r. zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego, odbył służbę pomocniczą w Grodnie, by po 17.09 aktywnie uczestniczyć w obronie miasta. Po kapitulacji wyjechał i ukrywał się pod Warszawą, by do Grodna powrócić w 1941 r. i w 1942 r. wstąpić w szeregi AK.

Gdy możliwy był w 1957 r. wyjazd z zesłania z ZSRR przeniósł się wraz z żoną (również żołnierzem AK i więźniem Workuty, ślub w Workucie) w Jej rodzinne strony, do Lwowa, gdzie pozostali. Ukończył Politechnikę we Lwowie w roku 1970. W latach 1984-1991 był prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi, które powstało z jego inicjatywy. Następnie prezes honorowy tej organizacji. Niestrudzony w odszukiwaniu, odnawianiu i konserwowaniu polskich żołnierskich grobów na terenie Kresów II Rzeczypospolitej. Był jednym z inicjatorów ustawienia w 1995 r. pierwszego pomnika i tablicy upamiętniającej rozstrzelanie przez Niemców polskich profesorów lwowskich wyższych uczelni z 3/4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, odbudowy Cmentarza Obrońców Lwowa (pierwsze prace porządkowe podjął już na początku lat 80-tych), renowacji grobów na Cmentarzu Janowskim czy m.in. kwater polskich żołnierzy w Zadwórzu. Wraz z żoną w 2006 r. uzyskał honorowy tytuł Kustosza Pamięci Narodowej nadawany przez IPN. Wieloletni, aktywny członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, uczestnik Zjazdów organizacji.
Wywiad nagrany z nim w 2007 r. jest dostępny w Archiwum Historii Mówionej :
http://www.audiohistoria.pl/web/index.php/swiadkowie/osoba/id/694/from/szuk
Zmarł w 2012 r. i został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Skany / fotografie: