ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Wacław Łowic

1923-07-01 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Wacław

 

NAZWISKO: Łowic

 

IMIĘ OJCA: Edward

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Gryszko

 

DATA URODZENIA: 1923-07-01

 

MIEJSCE URODZENIA: Bojnowo, pow. Lida, woj. nowogródzkie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

od 03.1943 r. Okręg Nowogródzki „Nów” AK – Placówka Żyźma (?); od 1944 r. 77 Pułk Piechoty AK, 2 batalion – dow. kpt Jan Borysewicz (ps. „Krysia”), 5 kompania – dow. por. Janusz Borowicz (ps. „Antoni”), 3 pluton – dow. sierż. „Chocki”, drużynowy – „Kubas”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

starszy strzelec, obserwator; ps. „Klucz”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Bojnowo, pow. Lida

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

1948/49 r. przez NKWD w rodzinnym domu w Bojnowie

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK; art. 24-63-1 KK BSRR

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Werenowo, Grodno

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Łowic 3.09.1944 r. był raniony przez NKWD w lewe kolano, na skutek czego amputowana została mu lewa noga w dniu 02.11.1944 r. Po pobycie w więzieniu w Grodnie zwolniony, pozostał na Białorusi i pracował jako kołchoźnik.

Skany / fotografie: