ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Stanisława Hryncewicz z d. Lipska

1922-09-04 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Stanisława

 

NAZWISKO: Hryncewicz z d. Lipska

 

IMIĘ OJCA: Aleksander

 

IMIĘ MATKI: Michalina

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Lokcewicz

 

DATA URODZENIA: 1922-09-04

 

MIEJSCE URODZENIA: 

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

05.1943-07.1944 r. – Okręg Nowogródzki „Nów” AK – 77 Pułk Piechoty AK, 4 batalion ppor. Czesław Zajączkowski (ps. „Ragner”) – teren działania : Fiłomowcy, Olchówka

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

ps. „Lisa”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Biełowce (?), woj. nowogródzkie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

art. 73 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD obwodu grodzieńskiego z 09.10.1951 r.; 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

28-02-1955

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

MIEJSCE POWROTU:

Lida

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po powrocie z łagru pozostała na Białorusi. Pracowała do momentu przejścia na rentę w kołchozie.

Skany / fotografie: