ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Zofia Kurczewska z d. Podosowik

1930-09-15 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Zofia

 

NAZWISKO: Kurczewska z d. Podosowik

 

IMIĘ OJCA: Jan

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Rotkiewicz

 

DATA URODZENIA: 1930-09-15

 

MIEJSCE URODZENIA: Pacuki, gm. Żołudek, pow. Lida, woj. nowogródzkie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

11.1943-07.1944 r. Okręg Nowogródzk-Wileński AK – 77 Pułk Piechoty AK, 4 batalion – dow. ppor. Czesław Zajączkowski (ps. „Ragner”)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowa; łączniczka, pluton sanitarny, szpital polowy; ps. „Marysia”, „Zosia” (?)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Pacuki, pow. Lida

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

10.1951 r. przez NKWD, we wsi Pacuki

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

art. 73 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojennego NKWD obwodu Grodzieńskiego z 25.10.1951 r.; 10 lat łagru i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich zmienione następnie na 5 lat łagru

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Grodno (więzienie NKWD przez 9 miesięcy)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

14.09.1951-14.03.1955 r. – Kazachska SSR lub Workuta (?) – prace transportowe

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

03.1955 r.

ZESŁANIE:

Kazachska SSR – prace transportowe przy rozładunku wagonów

DATA POWROTU DO KRAJU:

1957

MIEJSCE POWROTU:

Biała Podlaska (punkt repatriacyjny), Kętrzyn

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż AK (1994 r.), Odznaka Weterana Walk o Niepodległość

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: