ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Zenon Koźlecki

1925-04-16 – 1996-03-07

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Zenon

 

NAZWISKO: Koźlecki

 

IMIĘ OJCA: Sylwester

 

IMIĘ MATKI: Tekla z d. Uzorko

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1925-04-16

 

MIEJSCE URODZENIA: Wilno

 

DATA ŚMIERCI: 1996-03-07

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Szczecin

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

02.1943-07.1944 r. Okręg Wileński AK – Oddział Rozpoznawczy Komendanta Okręgu – dowódca : Władysław Kitawski ps. „Grom” (?)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy; ps. „Bil”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Wilno, ul. Zarzecze 28/6

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

18.07.1944 przez NKWD – rozbrojenie w Puszczy Rudnickiej

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK i walkę z bronią w ręku; skazany na pobyt w łagrze

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Miedniki Królewskie, Kaługa

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Maleicha, rejon Karabaski, łagier nr 1 – praca przy wyrębie lasu

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Jan Wysoczyński, Stanisław Soroka, Wiktor Manutkiewicz, Antoni Laskowski

DATA ZWOLNIENIA:

01-1946

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

06-1946

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Partyzancki

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Koźlecki przed II wojną światową ukończył gimnazjum i zdał „małą maturę”. Po powrocie do Kraju uzyskał średnie wykształcenie i pracował jako muzyk. Zmarł 07.03.1996 r. w Szczecinie i został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie – kwatera SEK5, rząd 2, grób 16.

Skany / fotografie: