ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Stanisław Kondak

1927-04-04 – 2012-03-06

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Stanisław

 

NAZWISKO: Kondak

 

IMIĘ OJCA: Aleksander

 

IMIĘ MATKI: Bronisława

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Klincewicz

 

DATA URODZENIA: 1927-04-04

 

MIEJSCE URODZENIA: Marcinowicze, pow. Wołkowysk, woj. białostockie

 

DATA ŚMIERCI: 2012-03-06

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Mościsko Dzierżoniowskie, pow. Dzierżoniów, woj. dolnośląskie

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodno, Obwód Wołkowysk – zaprzysiężenie przy ul. 1 Maja w Wołkowysku, przysięgę odebrał mjr Jarzębina

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

ps. „Róża”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Marcinowicze, woj. białostockie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

12.07.1951 r. przez NKWD w Grodnie

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK; art. 63-1 KK BSRR; 25 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw publicznych

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Grodno, Orsza, Kirów

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Komi ASSR – Workuta, łagier nr 8 – szachta Rudnik i Kapitalna nr 1 – praca pod ziemią w kopalniach węgla

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

1956

MIEJSCE POWROTU:

Dzierżoniów

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Zesłańców Sybiru, Medal Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Odznaczenie Związku Inwalidów Wojennych RP

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po powrocie do Kraju Pan Kondak pracował jako kolejarz.

Skany / fotografie:

źródło zdjęcia : archiwum rodzinne Marcina Czałkiewicza