ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Bernard Grzywacz

1911-09-01 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Bernard

 

NAZWISKO: Grzywacz

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1911-09-01

 

MIEJSCE URODZENIA: Zalesie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

art. 54-8, 54-1a i 54-11; wyrok Wojennego Trybunału MWD we Lwowie; 15 lat katorgi i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: