ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Antoni Skrendo

1926-03-23 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Antoni

 

NAZWISKO: Skrendo

 

IMIĘ OJCA: Stanisław

 

IMIĘ MATKI: Stefania

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Urbanowicz

 

DATA URODZENIA: 1926-03-23

 

MIEJSCE URODZENIA: Lubcz, pow. Nowogródek, woj. nowogródzkie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

12.1943-07.1944 r. – Okręg Nowogródzki AK – 77 Pułk Piechoty AK, 4 batalion – dowódca ppor. Czesław Zajączkowski (ps. „Ragner”), 2 kompania – dowódca – ppor. Jerzy Leszczyński (ps. „Lotnik”); teren działania : Nowogródczyzna – Lida, od czerwca 1944 r. – kierunek Wilno

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Ruda, pow. Lida, woj. nowogródzkie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

28.11.1944 r. przez NKWD w czasie obławy w poszukiwaniu Niemców w miejscowości Ruda

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za zdradę Ojczyzny; art. 63-1 KK BSRR; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Nowogródek, Orsza

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Nachodka; Magadan; Indygirka – 70 km od Magadanu, huta szkła „Jagodnaja”; zwolnienie z łagrów w Jagodnej; praca w kopalniach odkrywkowych złota, Hucie szkła, w kopalni głębinowej złota o wydobyciu chałupniczym

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Giedroić, Jurega, Czesław Iwiński, Franciszek Ambroży, Feliks Cuparo

DATA ZWOLNIENIA:

27-10-1952

ZESŁANIE:

28.10.1952-15.10.1955 r. – obwód magadański – Orotukan – praca w zakładach naprawczych sprzętu górniczego

DATA POWROTU DO KRAJU:

03-12-1955

MIEJSCE POWROTU:

Przemyśl (punkt repatriacyjny)

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Partyzancki

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Skrendo po powrocie do Kraju pracował jako elektryk.

Skany / fotografie: