ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Henryk Sobolewski

13-11-1926 – 24-09-2009

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Henryk

 

NAZWISKO: Sobolewski

 

IMIĘ OJCA: Michał

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Adamowicz

 

DATA URODZENIA: 13-11-1926

 

MIEJSCE URODZENIA: Wilno

 

DATA ŚMIERCI: 24-09-2009

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Gdańsk

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

12.02-17.07.1944 r. – Okręg Wileński AK – 12.02-01.03.1944 r. – 5 Wileńska Brygada AK – dowódca – mjr Zygmunt Szendzielarz (ps. „Łupaszka”); 01.03-17.07.1944 r. – 4 Wileńska Brygada AK „Narocz” – dowódca kpt. Longin Wojciechowski (ps. „Ronin”), uczestnik Operacji „Ostra Brama” – dwukrotnie ranny

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

kapral, łącznik dowódcy 4 Brygady (03-04.1944 r.), dowódca drużyny; ps. „Sobol”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Nowa Wilejka, ul. Krakowska 22

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

06.09.1944 r. przez NKGB w domu rodziców w Nowej Wilejce, ul. Krakowska (Svenciuniu) 22

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

sądzony przez Trybunał Wojenny LSRR w kwietniu 1945 r. w Wilnie za przynależność do polskiej, bandyckiej organizacji – AK, stawiającej za cel walkę o wolną i niepodległą Polskę i odłączenie od ZSRR Wilna, Zach. Ukrainy i Białorusi; art. 58-1a KK RFSRR – początkowo kara śmierci zamieniona z uwagi na niepełnoletni wiek na 10 lat ITŁ, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata osobistego mienia. Proces trwał 5 minut i ograniczył się do odczytania aktu oskarżenia i wyroku, bez świadków i obrony.

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Wilno (06.09-15.12.1944 – więzienie śledcze przy ul. Ofiarnej; 15.12.1944-03.05.1945 r. Łukiszki)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

do 10.1948 r. – Komi ASSR – Uchta – kopalnia ropy naftowej – nr 2 i nr 3 – praca przy budowie dróg, w laboratorium chemicznym – nr obozowy Ł-868; Kazachska SRR – osiedle Jarega, Bałchasz (1948-1950 r.)- praca w budownictwie i Spassk (1950-52 r.) – praca w kamieniołomach; 1952-53 r. – osiedle Olżeras, Stalinskaja oblast Kazachska SRR – praca w budownictwie; 1953-1954 r. spec łagier w Omsku – praca w budownictwie, stąd zwolnienie

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Władysław Bujko (ps. „Lotnik”, 5 Wileńska Brygada AK), Czesław Stonkawy (?) (ps. „Zaskoczek”, 3 Wileńska Brygada AK), Medard Kozłowski (6 Wileńska Brygada AK), Edward Nowicki (6 Wileńska Brygada AK), Bronisław Siwicki (3 Wileńska Brygada AK)

DATA ZWOLNIENIA:

06-06-1954

ZESŁANIE:

07.1954-19.12.1955 r. – Krasnojarski Kraj, Tura – praca w lesie w charakterze drwala, praca w kotłowni jako palacz

DATA POWROTU DO KRAJU:

31-12-1955

MIEJSCE POWROTU:

Przemyśl (punkt repatriacyjny), do rodziców w okolice Wrocławia – Góra Śląska, Gdańsk

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż AK, Medal Wojska dwukrotnie (1948 r.), Medal Zwycięstwa i Wolności (1973 r.), Krzyż Partyzancki (1970 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1977 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1993 r.), odznaka „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, odznaka Akcji „Burza”

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Sobolewski przed II wojną światową ukończył 3 klasy gimnazjum, by po powrocie do Kraju z zesłania ukończyć wyższe studia ekonomiczne i pracować jako ekonomista. Przekazał swoje wspomnienia z okresu 01.09.1939-31.12.1955 r. do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta, Od maja 1989 r. do 1993 r. Pan Sobolewski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Autor wielu artykułów i opracowania „Małe Kalendarium” do „Kwartalnika” Stowarzyszenia. Autor książki „Z Ziemi Wileńskiej przez świat Gułagu”, wyd. 1990 r., II wyd. 1999 r. Zmarł w Gdańsku w 2009 r. i został pochowany na miejscowym Cmentarzu Łostowickim – kwatera 103, rząd 2, grób 19.

Skany / fotografie: