ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Franciszek Sztop

1921-07-10 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Franciszek

 

NAZWISKO: Sztop

 

IMIĘ OJCA: Antoni

 

IMIĘ MATKI: Katarzyna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Maciejko

 

DATA URODZENIA: 1921-07-10

 

MIEJSCE URODZENIA: wieś Lichosielce, gm. Świsłocz, pow. Wołkowysk, woj. białostockie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

1943-1945 r. – Okręg Białostocki AK, Inspektorat Grodzieński AK, obwód Wołkowysk – kompania ps. „Gawron”, pluton w Biernikach, pow. Wołkowysk – dowódca – kapral Adam Jakuta

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy, ps. „Orzeł”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Bierniki (?), pow. Wołkowysk, woj. białostockie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

14.01.1945 r. przez NKWD (obwód Brześć) w Biernikach, bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za działalność w AK; art. 24-53-1 i 76 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD obwodu brzeskiego wydany w Różanie 28.09.1945 r.; 10 lat łagru i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

od 16.01.1945 r. – Prużana (areszt); Różana (sąd); Mińsk (więzienie)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

1945-1950 r. – Archangielsk – łag punkty Czornoje Oziero, Pur-Oziero, Kwant-Oziero – praca w lesie; 1950-1955 r. – Kazachska SSR – Karaganda – łagier – praca w budownictwie mieszkaniowym; zwolniony z łagru 11.07.1955 r. (?)

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

żołnierze AK : Maria Śleszyńska, Leszek Bielawski, Buczyłko, Józef Boniecki

DATA ZWOLNIENIA:

11-07-1955

ZESŁANIE:

Kazachska SSR, Karaganda – praca w budownictwie

DATA POWROTU DO KRAJU:

26-11-1956

MIEJSCE POWROTU:

Szczecinek

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po powrocie do Kraju z zesłania Pan Sztop pracował jako murarz.

Skany / fotografie:

1.Sprawka (zaświadczenie) MWD ZSRR obwodu karagandyjskiego – zwolnienie z zesłania F. Sztopa, 11.07.1955 r.
2.Tłumaczenie na jęz. pol. Sprawki (zaświadczenia) MWD ZSRR obwodu karagandyjskiego – zwolnienie z zesłania F. Sztopa, 11.07.1955 r.