ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Eugeniusz Szymkowiak

1927-04-28 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Eugeniusz

 

NAZWISKO: Szymkowiak

 

IMIĘ OJCA: Stanisław

 

IMIĘ MATKI: Leokadia

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Kryszak

 

DATA URODZENIA: 1927-04-28

 

MIEJSCE URODZENIA: Toruń

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

05.1943-05.1944 r. Okręg Wileński AK – Wilno – Garnizon Dwór AK – Dzielnica B – batalion „Roga”, kompania „Andrzeja”, Zgrupowanie „Jana”; 06-07.1944 – 1 Wileńska Brygada AK kpt Czesława Grombczewskiego (ps. „Jurand”), 3 kompania szturmowa por. Romana Koraba-Żebryka (ps. „Korab”) – czynny udział w Akcji „Burza”, Operacji „Ostra Brama”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

starszy strzelec; łącznik (dostarczanie i odbieranie broni i meldunków); ps. „Gieniuś”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

miejsce stacjonowania Brygady „Juranda”

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

18.07.1944 r. w Miednikach Królewskich po rozbrojeniu grupy udającej się na koncentrację do Puszczy Rudnickiej

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za służbę w AK; I pkt 10; bez wyroku

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

18-29.07.1944 r. – Miedniki Królewskie (internowanie); 29.07-09.1944 r. Kaługa (internowanie); odmowa złożenia przysięgi i służby w Armii Radzieckiej – wywiezienie do łagru

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

06.1944-01.1946 r. Sieredniakowo – łagier – praca w lesie przy ściananiu i transporcie drewna, załadunek na wagony

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

we wszystkich 3 obozach przebywał wraz z kolegą z AK – Władysławem Luteckim (ps. „Włodek)

DATA ZWOLNIENIA:

01-1946

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

14-01-1946

MIEJSCE POWROTU:

Biała Podlaska (punkt repatriacyjny), Toruń

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Partyzancki, Krzyż AK, Krzyż Zesłańców Sybiru

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Szymkowiak w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. pełnił do 17.09.1939 r. funkcję gońca w służbie Obrony Przeciwlotniczej (OPL). „Małą maturę” zdał w czasie II wojny światowej na tajnych kompletach. Po powrocie do Kraju uzyskał średnie wykształcenie i pracował jako technik budowlany.

Skany / fotografie:

1. Zaświadczenie MBP o zwolnieniu E. Szymkowiaka z łagru, Warszawa, 14.01.1946 r.
2.Zaświadczenie Biura Informacyjnego PCK nr 27057 o powrocie E. Szymkowiaka z obozu w Kałudze, Warszawa, 17.01.1946 r.
3. Eugeniusz Szymkowiak – zdjęcie powojenne