ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Artur Siedlecki

1924-07-05 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Artur

 

NAZWISKO: Siedlecki

 

IMIĘ OJCA: Wacław

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1924-07-05

 

MIEJSCE URODZENIA: Drohobycz, woj. lwowskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

06.1942-06.1944 r. – Armia Krajowa

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

11.1944-04.1953 r. – łagier w ZSRR

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: