ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Janina Tkaczuk

1932-10-19 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Janina

 

NAZWISKO: Tkaczuk

 

IMIĘ OJCA: Teodor

 

IMIĘ MATKI: Helena

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Huk

 

DATA URODZENIA: 1932-10-19

 

MIEJSCE URODZENIA: Borowe, pow. Szczytno, woj. grodzieńskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

tata Pani Janiny należał do AK. Ona będąc dzieckiem, pomagała mu jako goniec. Dowódca taty – por. „Olech”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

ps. „Topola”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

wieś Borowe, poczta Nowy Dwór, pow. Szczuczyn, woj. grodzieńskie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

03.01.1949 r. przez NKWD w Borowych, a następnie przewieziona do aresztu w Ostrynie

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za działalność na szkodę władzy radzieckiej; art. 24 i 63-1 KK BSRR; wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD obwodu grodzieńskiego z 19.03.1949 r.; 25 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Borowe (areszt), Ostryna (areszt śledczy), Grodno, Orsza, Moskwa, Nowosybirsk, Swierdłowsk, Chabarowsk

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

1952 r. – Wachanka – praca przy wyrębie lasu; 1952-1956 r. – Magadan – początkowo praca w kopalni złota i rudy, od 1954 r. w kombinacie krawieckim jako krawcowa

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Monika Jackiewicz, Janina Durlik, Helena Nakita (?)

DATA ZWOLNIENIA:

19-06-1954

ZESŁANIE:

06.1954-06.06.1956 r. – Magadan – kombinat krawiecki

DATA POWROTU DO KRAJU:

24-06-1956

MIEJSCE POWROTU:

Szczecinek

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po powrocie do Kraju Pani Janina pracowała jako mistrz krawiecki.

Skany / fotografie:

1.Sprawka (zaświadczenie) MWD ZSRR ITŁ „AB” – zwolnienie z zesłania J. Tkaczuk, 18.06.1954 r.