ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Maria Truchanowicz

1922-05-24 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Maria

 

NAZWISKO: Truchanowicz

 

IMIĘ OJCA: Antoni

 

IMIĘ MATKI: Michalina

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Fedorowicz

 

DATA URODZENIA: 1922-05-24

 

MIEJSCE URODZENIA: Wilno

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Okręg Wileński AK – łączniczka na terenie Wilna, dowódca – Br. Tubilewicz; od 1945 r. – poakowska organizacja „Auszra” – współpraca z Wacławem Żubrem (ps. „Ordon”) i Ern. Sikorą (ps. „Wichura”)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowa, łączniczka

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Wilno Zwierzyniec, ul. Litewska 18/5

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

11.07.1946 r. przez NKGB LSRR w Wilnie, wskazana na ulicy przez konfidenta, bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do podziemnej organizacji wywiadowczej i szpiegowskiej „Auszra”; art. 17-58-6 KK RFSRR; 5 lat pozbawienia wolności

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Wilno (areszt śledczy ul. Ofiarna; więzienie Łukiszki)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Kazachska SSR, Karaganda, Spassk – specłagier – prace fizyczne przy budowie zapory wodnej Karaganda-Spassk, budowa dróg; zwolniona z łagru w Spassku

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

z organizacji „Auszra” – Antonina Świdzińska, Maria Czarnocka

DATA ZWOLNIENIA:

17-08-1951

ZESŁANIE:

1951-1954 – Krasnojarski Kraj, Manski rejon; 1954-1956 Krasnojarski Kraj – Kański rejon – na zesłaniu praca w sowchozach i kołchozach – stróżowanie nocne w garażu

DATA POWROTU DO KRAJU:

17-09-1956

MIEJSCE POWROTU:

Piła, Bydgoszcz, Warszawa

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Przed II wojną światową Pani Truchanowicz posiadała średnie wykształcenie ogólnokształcące. Po powrocie do Kraju z zesłania pracowała jako księgarz.

Skany / fotografie: