ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Natalia Weber z d. Szerkszneweite

1924-08-08 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Natalia

 

NAZWISKO: Weber z d. Szerkszneweite

 

IMIĘ OJCA: 

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 1924-08-08

 

MIEJSCE URODZENIA: Radwiliszki

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

07.1945 r. przez NKWD

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

5 lat łagrów i 5 lat zesłania

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Komi ASSR – Workuta – obóz „WŻA” – praca przy budowie lotniska; 05.1945-1950 – „spec-zsyłka”

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

1950 r.

ZESŁANIE:

Workuta – „wieczna zsyłka”

DATA POWROTU DO KRAJU:

09-1956 r.

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pani Weber w łagrze poznała swego przyszłego męża – Edmunda. W 1951 r. w Workucie urodził się ich syn Tadeusz. Całą rodziną powrócili do Polski we wrześniu 1956 r.

Skany / fotografie: