ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Stanisława Kociełowicz z d. Kowalewska

1930-03-17 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Stanisława

 

NAZWISKO: Kociełowicz z d. Kowalewska

 

IMIĘ OJCA: Karol

 

IMIĘ MATKI: Michalina

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Piekarska

 

DATA URODZENIA: 1930-03-17

 

MIEJSCE URODZENIA: Wilno

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

09.1943-07.1944 r. – Wilno – druhna Drużyny im. Szymona Konarskiego Szarych Szeregów – drużynowa Weronika Gojżemska (ps. „Niki”), zastęp „Iskry” – zastępowa Urszula Brama

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

ps. „Żuczek”, „Iskierka”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Wilno, Kolonia Wileńska ul. Wędrowna 22

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

1947 r. przesłuchanie przez NKWD w areszcie na ul. Ofiarnej w Wilnie; aresztowanie 12.04.1951 r. w Moskwie

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do ZHP; art. 58-10 cz. I i 11 KK RFSRR; wyrok Narady Specjalnej przy KGB ZSRR z dnia 11.08.1951 r.; 8 lat pozbawienia wolności

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Moskwa (Łubianka, Butyrki)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

08.1951-10.1954 r. – łagier karny „Irkuck” Tajszet nr 021; Mordowska SRR, łagier Poćma – Dubrawłag

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

28-10-1954

ZESŁANIE:

powrót do Wilna; 06-12.1955 r. zesłanie wraz z mężem Wiktorem Kociełowiczem (po jego skazaniu, wyjechała z nim) – Komi ASRR – Uść-Kułom; następnie powrót do Polski

DATA POWROTU DO KRAJU:

13-12-1955

MIEJSCE POWROTU:

Nowy Sącz (punkt repatriacyjny), Szczecin

POSIADANE ODZNACZENIA:

odznaka pamiątkowa Akcji „Burza”

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W czasie służby w Szarych Szeregach Pani Kociełowicz w latach 1943-44 odniosła rany postrzałowe obu podudzi w trakcie przenoszenia różnych materiałów dla żołnierzy AK.
Po powrocie do Kraju Pani Stanisława uzyskała wykształcenie wyższe i pracowała jako nauczycielka. W 1995 r. przygotowywała swoje wspomnienia.

Skany / fotografie:

1.Tłumaczenie na jęz. pol. zaświadczenia MSW Federacji Ros. – Głównej Centrali Informacyjnej o aresztowaniu i skazaniu S. Kowalewskiej, 01.08.1994 r.
2/ 3. Tłumaczenie na jęz. pol. Sprawki (zaświadczenia) nr 0000974 Min. Sprawiedliwości ZSRR ITŁ „Ak” – zwolnienie z łagru S. Kowalewskiej, 28.10.1954 r.
4/ 5. Karta repatriacyjna nr 4547 wydana S. Kociełowicz, PR Nowy Sącz, 15.12.1955 r.
6.Stanisława Kociełowicz – zdjęcie powojenne