ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Stefan Kołosowski

1920-06-20 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Stefan

 

NAZWISKO: Kołosowski

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Piętkowska

 

DATA URODZENIA: 1920-06-20

 

MIEJSCE URODZENIA: Rukawczyce, gm. Cyryn, pow. i woj. nowogródzkie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

12.1942-09.1943 r. – Nowogródzki Okręg AK – oddział pod dowództwem komendanta Okręgu – por. Jan Skorb (ps. „Puszczyk”) – obszar działania : Lida, Szczuczyn, Wasiliszki, Różanka, Żołudek – teren wydzielony „Moczary”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Rukawczyce, pow. Nowogródek

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

w czasie akcji w rejonie Lubczy (pow. wilejski) 14.10.1943 r. (?) zatrzymany i rozbrojony przez rosyjski oddział partyzancki, przekazany do sztabu wojskowego

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

art. 58-10 cz. II i 58-2 KK RFSRR; wyrok Wojskowego Trybunału Frontu Północno-Zachodniego z 14.10.1943 r.; 10 lat ITŁ

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Kołyma, Komsomolsk, Władywostok, Norylsk, Irkuck, Kiemorowsk skrzynka pocztowa nr 5

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

21-06-1953

ZESŁANIE:

Frunze (Biszkek), Kirgiska SRR ?

DATA POWROTU DO KRAJU:

21-09-1956

MIEJSCE POWROTU:

Dębowice poczta Drzewce pow. Koło

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż AK (1994 r.)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Przed aresztowaniem Pan Kołosowski posiadał średnie wykształcenie rolnicze. Szczegóły dotyczące uwięzienia : Pan Stefan został wydelegowany w rejon Lubcza wraz z innym żołnierzem AK – Fredkiem Rolewiczem na rozpoznanie terenu. Tam natrafili oni na oddział radzieckiej partyzantki, który ich rozbroił, zatrzymał i dostarczył do sztabu. Po przesłuchaniu zostali przewiezieni poza linię frontu i osądzeni przez Trybunał Wojenny. Zgodnie z zaświadczeniem NKWD przy zwolnieniu z łagru Pan Kołosowski miał udać się na zesłanie do Frunze (Biszkek) – stolicy Kirgiskiej SRR.

Skany / fotografie:

1.Sprawka (informacja archiwalna) MWD ZSRR Pododdział przy Usetik. l/ju Kemer. – zwolnienie z łagru S. Kołosowskiego, 21.06.1953 r.
2.Tłumaczenie na jęz. pol. Sprawki (informacji archiwalnej) MWD ZSRR Pododdział przy Usetik. l/ju Kemer. – zwolnienie z łagru S. Kołosowskiego, 21.06.1953 r.