ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Stanisław Lebiedź

1932-12-10 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Stanisław

 

NAZWISKO: Lebiedź

 

IMIĘ OJCA: Ignacy

 

IMIĘ MATKI: Józefa

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Szot

 

DATA URODZENIA: 1932-12-10

 

MIEJSCE URODZENIA: Lebiady, pow. Wołkowysk, woj. białostockie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Okręg Nowogródzki AK, Obwód Lida AK, Zgrupowanie lidzkie, pluton 21 – dowódca oddziału II por. Alfons Kopacz, dowódca plutonu ps. „Michać”, zastępca dowódcy – Antoni Oleszkiewicz (ps. „Jan”); obszar działania Świsłocz-Lida

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Lebiady, pow. Wołkowysk, woj. białostockie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

07.09.1951 r. przez MGB we wsi Marcinowicze, bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK, art. 63-1 i 76 KK BSRR; wyrok Trybunału Wojskowego Wojsk MGB; 25 lat ITŁ, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i przepadek mienia

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Grodno, obóz przejściowy Orsza, Moskwa Krasnaja preść), obóz Gorkij

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

12/13.10.1951-04.08.1956 – Komi ASRR, Workuta – ITŁ-„Ż”, poczta 175/5, kopalnia 40 – praca pod ziemią, elektro-ślusarz

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

04-08-1956

ZESŁANIE:

04.08.1956-02.1957 r. Workuta, poczta 175/5 w kopalni – praca pod ziemią, elektro-ślusarz

DATA POWROTU DO KRAJU:

10-02-1957

MIEJSCE POWROTU:

Terespol i Giżycko (punkty repatriacyjne), Katowice, Wałbrzych

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Lebiedź należał do AK całą rodziną (ojciec Ignacy, brat Bronisław). Był sądzony wraz z ojcem, a jego brat był aresztowany oddzielnie w 1951 r. Pan Lebiedź podał w śledztwie, że brat wstąpił do AK w 1950 r., ps. „Alchenicz”.
Po powrocie do Kraju pracował jako elektro-ślusarz, spawacz. Przekazał wspomnienia do Archiwum Wschodniego Ośrodka Karta oraz składał zeznania w Wałbrzychu na prośbę Prokuratury w Białymstoku.

Skany / fotografie:

1.Sprawka (informacja archiwalna) MWD ZSRR – ITŁ „Ż” – zwolnienie z łagru S. Lebiedzia, 01.08.1956 r.
2.Tłumaczenie na jęz. pol. Sprawki (informacji archiwalnej) MWD ZSRR – ITŁ „Ż” – zwolnienie z łagru S. Lebiedzia, 01.08.1956 r.
3/ 4. Karta Ewidencyjna Repatrianta nr 2639 wystawiona dla S. Lebiedzia, PR Terespol, 10.02.1957 r.
5. Stanisław Lebiedź – zdjęcie powojenne