ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Czesław Łajewski

1929-04-29 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Czesław

 

NAZWISKO: Łajewski

 

IMIĘ OJCA: Stanisław

 

IMIĘ MATKI: Stanisława

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Łajewska

 

DATA URODZENIA: 1929-04-29

 

MIEJSCE URODZENIA: Olchówka, gm. Krzywicze, pow. Wilejka, woj. wileńskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

wsparcie dla oddziałów AK

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

zwiadowca, ps. „Sławek”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

wieś Olchówka, gm. Krzywicze, pow. Wilejka, woj. wileńskie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

aresztowany bez broni, wcielony przymusowo do Armii Czerwonej; 22.07.1950 r. w czasie odbywania służby wojskowej w Armii Czerwonej w Erewaniu – odmowa zmiany narodowości, obywatelstwa i złożenia przysięgi; rewizja w domu – znaleziono notatki z czasów wojny

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

oskarżenie o szpiegostwo, dywersję i zdradę Ojczyzny, art. 58a, 58b KK RFSRR; wyrok wydany 19.08.1950 r.; kara śmierci zamieniona 21.09.1950 r. na 25 lat ITŁ, 5 lat zesłania i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

więzienia przesyłkowe : Erewań, Iszymbaj, Czelabińsk, Magnitogorsk, Mołotow, Solikamsk, Nyrob

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Republika Baszkirska – Iszymbaj skrytka pocztowa 27/2 – praca na budowie; Komi ASRR : łagier Nyrob (Znamienka, Kiedrowaja, Leśnaja, Zarecznaja, Uchtym, Nabiereżnaja) – praca przy wyrębie tajgi; Mordowska ASRR, Polański rejon – punkt repatriacyjny – Jawas-Zubowo

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

kpt Rymsa (dowódca oddziału AK, Wileńszczyzna), por. Flak, por. Marian Haponik

DATA ZWOLNIENIA:

12-09-1957

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

20-09-1957

MIEJSCE POWROTU:

Gorzów Wlkp. (3 tygodnie)

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Łajewski w czasie okupacji niemieckiej pracował w Budsławiu (pow. Oszmiana, woj. wileńskie) na lotnisku u SS-manów przy opalaniu baraków zimą, a latem przy ich sprzątaniu. W czasie drogi na lotnisko spotkał mężczyznę, który przedstawił się jako chorąży i zaproponował Panu Łajewskiemu działalność w polskiej konspiracji jako zwiadowca. Ofertę tę Pan Czesław przyjął mimo, że nie znał bliżej chorążego.
Po powrocie do Kraju Pan Łajewski pracował jako mistrz budowlany ciesielstwa.

Skany / fotografie: