ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Herard Ławrynowicz

1922-04-13 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Herard

 

NAZWISKO: Ławrynowicz

 

IMIĘ OJCA: Władysław

 

IMIĘ MATKI: Janina

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Możejko

 

DATA URODZENIA: 1922-04-13

 

MIEJSCE URODZENIA: Kajmina Górna, pow. Święciany, woj. wileńskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

01.01.1943-01.1944 r. ruch oporu; od 1944 r. – Okręg Wileński AK – 4 Wileńska Brygada AK „Narocz” – dowódca kpt. Longin Wojciechowski („Ronin”), 2 kompania – dowódca – chorąży Feliks Selmonowicz (ps. „Zagończyk”)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy; ps. „Śmiały”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Kajmina Górna, pow. Święciany, woj. wileńskie; służba w AK – Wileńszczyzna

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

07.07.1944 r. – rozbrojony wraz z oddziałem przez wojska Armii Czerwonej w pobliżu Puszczy Rudnickiej

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

obozy internowania : Miedniki (były obóz niemiecki, pobyt 2 tygodnie), Kaługa, Seredniakowo (Moskiewska obl., Korbowski rej.)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Sieredniakowo – praca przy wyrębie lasu i załadunku drewna na wagony i samochody; 13.10.1945 r. udana ucieczka z obozu

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Wiktor Wojciechowski (zam. Białoruś), Wiśniak (zam. Orneta), Nowosielski, Łabnarski (zam. Orneta)

DATA ZWOLNIENIA:

13-10-1945

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

03-1946

MIEJSCE POWROTU:

Gdynia

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Partyzancki

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Ławrynowicz po powrocie do Kraju uzyskał wykształcenie średnie techniczne i pracował jako kierownik budowy. Przekazywał swoje wspomnienia z ZSRR kolegom, którzy je spisywali i publikowali w książkach.

Skany / fotografie: