ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Jan Michnowicz

1922-06-29 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Jan

 

NAZWISKO: Michnowicz

 

IMIĘ OJCA: Bronisław

 

IMIĘ MATKI: Helena

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Chodkiewicz

 

DATA URODZENIA: 1922-06-29

 

MIEJSCE URODZENIA: Kościewicze, pow. Święciany, woj. wileńskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

1944-1945 r. – Okręg Wileński AK – zaprzysiężenie do oddziału AK przyjął wiosną 1944 r. dowódca Franciszek Rokicki

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy, ps. „Dąb”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

wieś Kościewicze, pow. Święciany, woj. wileńskie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

08.03.1945 r. przez NKWD w Kościewiczach

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK, art. 63-1-76 KK BSRR; wyrok Sądu Wojennego; 10 lat łagrów, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i konfiskata mienia

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Stara Wilejka, Oszmiana

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Komi ASSR, Zagłębie Węgla Kamiennego – Workuta – Inta, Korzym – praca pod ziemią (układanie torów wózków); po utracie zdrowia skierowany do utrzymania ruchu – warsztat mechaniczny

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

03-12-1955

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

13-12-1955

MIEJSCE POWROTU:

Nowy Sącz (punkt repatriacyjny), Kutno

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Michnowicz w 1936 r. ukończył szkołę powszechną. Od ukończenia szkoły do momentu aresztowania pracował na gospodarstwie rolnym z ojcem.
Po powrocie do Kraju Pan Michnowicz uzyskał dyplom mistrza w zawodzie ślusarz maszynowy i pracował m.in. w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie.

Skany / fotografie:

1/ 2. Karta repatriacyjna nr 4593 J. Michnowicza, PR Nowy Sącz, 15.12.1955 r.
3/ 4. Karta ewidencyjna repatrianta nr 4593 wystawiona J. Michnowiczowi, 15.12.1955 r. (?)
5. Jan Michnowicz – zdjęcie powojenne