ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Krystyna Ptakowa z d. Dąbrowska

1926-02-28 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Krystyna

 

NAZWISKO: Ptakowa z d. Dąbrowska

 

IMIĘ OJCA: Franciszek

 

IMIĘ MATKI: Ludwika

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Smolska

 

DATA URODZENIA: 1926-02-28

 

MIEJSCE URODZENIA: Wilno

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Okręg Wileński AK, Garnizon Wilno Dwór AK, Dzielnica B – Wilno-Śródmieście

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

starszy sierżant, łączniczka, w czasie Operacji „Ostra Brama” – sanitariuszka; ps. „Zbyszek”, „Hiacynt”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Wilno, ul. Lwowska 12/3

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

08.12.1944 r. przez NKWD w domu

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK, par. 58-2 i 58-11; skazana na 8 lat łagru i 3 lata tzw. wolnego osiedlenia (zsyłki)

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Wilno (areszt NKWD ul.Słowackiego; Łukiszki)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

02.05.1945-1948 r. – Komi ASSR miasto Uchta – łagier Sedin – prace polowe pod konwojem; zwolnienie w 1948 r. w Uchcie

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

1948 r.

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

01-10-1948

MIEJSCE POWROTU:

Olsztyn

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pani Ptakowa po powrocie do Kraju uzyskała średnie wykształcenie i pracowała jako pracownik umysłowy. W 1994 r. planowała opublikować swoje wspomnienia.

Skany / fotografie: