ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Marianna Pawłowska z d. Buklis

1924-10-07 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Marianna

 

NAZWISKO: Pawłowska z d. Buklis

 

IMIĘ OJCA: Nikodem

 

IMIĘ MATKI: Serafina

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Chocianowicz

 

DATA URODZENIA: 1924-10-07

 

MIEJSCE URODZENIA: kolonia Rusaczki, woj. wileńskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

03.1942-09.1944 r. – Nowogródzka AK, Komenda Obwodu Wołożyn AK – Juraciszki-Iwie, Inspektorat F Oszmiana – dowódca – kpt Stanisław Dedelis (ps. „Pal”), por. „Zdroja”, por. „Tur”, por. „Góral”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

kapral z cenzusem; sanitariuszka-łączniczka

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Rusaczki, woj. wileńskie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

14.09.1944 r. przez NKWD w trakcie zbrojnej potyczki koło Juraciszek – 9 zabitych, 12 aresztowanych – w tym Pani Marianna

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK; par. 63.1 KK BSRR; sądzona 19.12.1944 r.; 10 lat ITŁ i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

KPZ Juraciszki, Lida (więzienie ul. Syrokomli)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

10.1944-10.1954 r. – Mińsk, Orsza, Chocinicze, Witebsk; Mordowska ASSR, Poćma, specłagier Dubrowłag, I łagro oddział (ŁO); praca w łagrach przy wyrębie lasu, w kamieniołomach, przy budowie fabryki itp.

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Janina Durlik, Antonina Galska, Eugenia Kostelecka, Teresa Zielińska, Jadwiga Stańczyc

DATA ZWOLNIENIA:

10-1954

ZESŁANIE:

11.1954-11.1955 r. – Jenisejsk, Krasnojarski Kraj – praca jako rachmistrz, Autotransportnaja Predprijac

DATA POWROTU DO KRAJU:

01-12-1955

MIEJSCE POWROTU:

Medyka-Nowy Sącz (punkt repatriacyjny), 08.12.1955 r. – Gdańsk

POSIADANE ODZNACZENIA:

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Skany / fotografie: