ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Jan Raczkowski

1920-10-09 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Jan

 

NAZWISKO: Raczkowski

 

IMIĘ OJCA: Antoni

 

IMIĘ MATKI: Paulina

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Krzywicka

 

DATA URODZENIA: 1920-10-09

 

MIEJSCE URODZENIA: Wólka Rządowa, pow. augustowski, woj. białostockie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

od 02.1943 r. AK – Suwalski Obwód AK (?), oddział partyzancki Witolda Pieleckiego (ps. „Żwirko”), po jego śmierci 25.04.1944 r. pod dowództwem „Rysia” do wkroczenia wojsk sowieckich; teren działania : Puszcza Augustowska, okolice wsi Rygol-Mikaszówka-Giby; brał udział w wielu akcjach oddziału

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy, ps. „Muzyk”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

wcześniej – Wólka Rządowa, pow. augustowski, woj. białostockie; przed aresztowaniem – ukrywanie się, działanie przy granicy polsko-radzieckiej

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

06.03.1946 r. przez NKWD na granicy polsko-radzieckiej w okolicach rzeki Wołkuszanki; bez broni (porzucona wcześniej)

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK; art. 63 i 76 KK BSRR; sądzony w Mińsku; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Sopoćkinie, Grodno, Mińsk

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Mińsk – 2 tygodnie w Traktornym Zawodzie; Uglicz, obw. jarosławski – Wołgołag (lewy i prawy brzeg) – praca przy budowie Gidroelektrostacji wodnej, gdzie spiętrzano Wołgę o 25 m; Inta – łagry nr 5,3,9, 6; zwolniony z łagru nr 6 w Incie 09.06.1955 r. i odesłanie na wieczną zsyłkę

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Lewszyk, Misiukiewicz, Turowski, Bogucki

DATA ZWOLNIENIA:

09-06-1955

ZESŁANIE:

09.06-22.11.1955 r. – Inta – praca w kopalni nr 11 i 12 (?); musiał meldować się na milicji co 28 dni; następnie odesłanie do Polski

DATA POWROTU DO KRAJU:

12-1955

MIEJSCE POWROTU:

Nowy Sącz (punkt repatriacyjny, w grupie ok. 200 osób)

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Raczkowski przed wojną ukończył II stopień Przysposobienia Wojskowego, jednakże przed wybuchem II wojny światowej nie zdążono go zaszeregować, stąd nie uczestniczył czynnie w kampanii wrześniowej 1939 r. Po powrocie do Kraju z zesłania pracował jako górnik.

Skany / fotografie: