ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Wiktor Trzeciak

1922-12-24 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Wiktor

 

NAZWISKO: Trzeciak

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Natalia

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Radczenko

 

DATA URODZENIA: 1922-12-24

 

MIEJSCE URODZENIA: Warszawa

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

01.1940-12.1941 r. – ZWZ jako były harcerz w drużynie ZHP im. Traugutta w Swisłoczy koło Wołkowyska; 03.1942-1944 r. – Zgrupowanie AK Grodno, 1 drużyna 3 pluton – wywiad na terenie miejscowości Łunna-Piaski-Mosty – dowódcy plut. WP Adolf Płachetko (ps. „Owies”), Kazimierz Tarasewicz (ps. „Sęp”) i Irena Olizer (ps. „Szarotka”)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy, wywiad, ps. „Ikar”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

wieś Łunna, pow. Grodno, woj. białostockie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

11.1944 r. przez NKWD w Łunnej za przynależność do AK i dostarczanie prasy podziemnej i bibuły, bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK jako organizacji faszystowskiej i współpracę z Niemcami w latach 1941-44; bez sądu przewieziony do łagru

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Skidel, Grodno, Komi ASSR – więzienie rejonowe Kniaź-Pogost – 3-tygodniowy pobyt w pojedynczej celi w trakcie prowadzonego tam śledztwa

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Kniaź-Pogost – praca przy wyrębie lasu, w tartaku; łagier Rakpas, rej. Kniaź-Pogost – wyrąb lasu, a następnie w warsztacie garncarskim przy wyrobie i malowaniu naczyń glinianych; decyzją sądu w Moskwie sprawa została umorzona, a Pan Trzeciak zwolniony z łagru w Rakpas. Oba łagry podlegały Płn Kolei Drogowej NKWD oddział OUR-3 nr 65/171/57

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

23-11-1945

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

15-12-1945

MIEJSCE POWROTU:

Powrót do Łunny, pow. Grodno; w 03’1946 r. repatriacja do Białegostoku

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Weterana Walk za Niepodległość, Krzyż AK, Krzyż Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Przed II wojną światową Pan Trzeciak ukończył Gimnazjum im. Traugutta w Swisłoczy, a następnie Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Po powrocie do Kraju ukończył Pomaturalne Studium Geodezyjne w Warszawie i w latach 1946-1987 pracował jako geodeta w Lasach Państwowych.
Swoje wspomnienia Pan Trzeciak nagrał dla potomnych na taśmy. Miał je po 1997 r. po uzupełnieniu przekazać do Archiwum Wschodniego. Tam przekazał przywiezione z łagru naczynia gliniane – filiżankę, spodek, popielniczkę.

Skany / fotografie: