ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Wanda Jowsa z d. Konopelko

1929-11-24 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Wanda

 

NAZWISKO: Jowsa z d. Konopelko

 

IMIĘ OJCA: Nikodem

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Wojtowicz

 

DATA URODZENIA: 1929-11-24

 

MIEJSCE URODZENIA: Dąbrowniki, gmina Izabelin, pow. Wołkowysk, woj. białostockie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

10.1942-07.1944 r. AK – Obwód Wołkowysk placówka Izabelin – u ,,Wilka”, ,,Lisa”; w tym samym oddziale co Olgierd Zarzycki (ps. „Orkan”) – dowódca kpt Bronisława Szejko (ps. „Konar”). Prace pomocnicze z utrzymaniem bazy obwodu AK Wołkowysk w Dąbrownikach w domu Jej rodziców. Baza ta była także punktem opieki nad chorymi i rannymi partyzantami.

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowa – łączniczka, zaopatrzeniowiec, kolporterka prasy podziemnej, prace pomocnicze; ps. ,,Sarenka”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Dąbrowniki – Kolonia, pow. Wołkowysk

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

01.1948 r. przez NKWD – aresztowana z rodzicami i siostrą (w domu ?), bez broni

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za przynależność do AK – art. 63-1 i 76 KK BSSR, 25-ZK; 25 lat ITŁ, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Grodno, Moskwa (Krasnaja Preśnia)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Komi ASSR : Workuta – Predszachtnaja; Inta – ITŁ „O”; Abis – Sangaradok; Workuta – Predszachtnaja

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Natalia Odyńska (ps. ,,Sfinks”), Olgierd Zarzycki (ps.”Orkan”), Maria Furmaniak (ps. „Poleszuczka”), Maria Dawidowicz (ps.”Zazula”), Felicja Józefów, Hanka Siemienowska, Józefa Jaukowska, Jan i Jadwiga Szarłan, Leokadia Chalecka, Antonina i Tadeusz Chwieduk, dr Tadeusz Trembowicz, ks. Kuczyński

DATA ZWOLNIENIA:

1957-02-01

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

1957-02-17

MIEJSCE POWROTU:

Biała Podlaska

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pani Jowsa rozpoczęła szkołę powszechną w 1936 r. i do wybuchu II wojny światowej ukończyła 3 klasy. Następne 2 klasy ukończyła pod okupacją sowiecką do r. 1941. Następnie uczęszczała do tajnej szkoły, gdzie ukończyła szkołę powszechną. Od października 1942 r. zaangażowała się aktywnie w działalność w AK. Dom jej rodziny – baza, melina obwodu AK Wołkowysk leżał na kolonii, z dala od wsi Dąbrowniki, pod lasem. Cała rodzina była zatrudniona przy wypieku chleba i zdobywaniu innych produktów. Tu też odwszawiano i opierano żołnierzy. Po rozpoczęciu II okupacji sowieckiej rodzina Pani Jowsy ukrywała się. Po aresztowaniu wszyscy członkowie rodziny (rodziców i 2 córki) osądzono i wywieziono do łagrów Workuty.
Po powrocie do Kraju uzyskała wykształcenie średnie medyczne i pracowała jako dyplomowana pielęgniarka.
Jej wspomnienia zostały nagrane przez Pana Z. Krasnodębskiego.

Skany / fotografie:

1. Trudowaja Knizka – Książeczka Pracy, W. Konopelko, kombinat Barkutugoł, 22.09.1955 r., str 1
2. Trudowaja Knizka – Książeczka Pracy, W. Konopelko, kombinat Barkutugoł, 22.09.1955 r., str 2
3. Karta ewidencyjna nr 1109 repatriantki W. Konopelko , PR Biała Podlaska, 17.02.1957 r., str. 1
4. Karta ewidencyjna nr 1109 repatriantki W. Konopelko, PR Biała Podlaska, 17.02.1957 r., str. 2