ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Aleksandra Juszczak z d. Kamińska

1923-10-07 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Aleksandra

 

NAZWISKO: Juszczak z d. Kamińska

 

IMIĘ OJCA: Albin

 

IMIĘ MATKI: Maria

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Zuba

 

DATA URODZENIA: 1923-10-07

 

MIEJSCE URODZENIA: Młynów, pow. Dubno, woj. Równe

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

nie należała do AK

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Dubno, pow. Równe, ul. Polna 18

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

29.12.1944 r. przez NKWD w Dubnie z pomówienia „Wróg sowieckiego naroda”

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

podejrzana o przynależność do AK – par. 54-1a z wyroku Trybunału Wojskowego NKWD z dnia 21.06.1946 r.; 10 lat łagrów i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Dubno, Równe, Charków

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Krasnojarski Kraj, Kemerowska oblast, rej. Maryński, łagier Susłowo – praca jako fryzjerka, robotnica polowa, w lasach

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

1954-09-27

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

1957-03-02

MIEJSCE POWROTU:

W 1954 r. powrót do Dubna, w 1957 r. przyjazd do Stargardu Szczecińskiego.

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Ojciec Pani Juszczak pracował przed wojną jako gajowy w miejscowości Młynów, las Choroszcza, mama prowadziła dom i wychowywała dzieci. Pani Aleksandra do 1939 r. uczęszczała do szkoły powszechnej, a następnie w latach 1939-1941 uczyła się zawodu fryzjerskiego. Pod okupacją niemiecką w latach 1941-44 pracowała jako fryzjerka, szwaczka, pomoc kuchenna.
Po powrocie do Kraju pracowała jako fryzjerka.

Skany / fotografie:

1. Tłum. na jęz. pol. zaświadczenia MSZ Rosji o okresie pobytu A. Kamińskiej w łagrach, Moskwa, 16.10.1990 r.
2. Tłum. na jęz. pol. zaświadczenia Sądu w Równem o rehabilitacji A. Kamińskiej, Równe, 19.06.1992 r.