ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Irena Grygielewicz z d. Leończyk

1929-04-05 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Irena

 

NAZWISKO: Grygielewicz z d. Leończyk

 

IMIĘ OJCA: Feliks

 

IMIĘ MATKI: Józefa

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Leończyk

 

DATA URODZENIA: 1929-04-05

 

MIEJSCE URODZENIA: Szczuczyn, woj. nowogródzkie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

03.1944-07.1944 – Okręg Nowogródzki AK, ośrodek konspiracyjny „Łęka” w Szczuczynie; 03.1944-07.1944 – łączniczka 7 batalionu 77 Pułku Piechoty AK – dowódca por. Jan Piwnik (ps. „Ponury”), szef komórki wywiadu – Stefan Nowaczek (ps. „Rybak”)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

łączniczka w komórce wywiadu i łączności AK, ps. „Młody Las”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Szczuczyn, ul. 11 Listopada 3 (potem ul. Puszkina)

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

13.11.1944 r. przez NKWD na ulicy w Szczuczynie

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za zdradę Ojczyzny – przynależność do podziemnej, konspiracyjnej organizacji „Białopolaków” – art. 64 BSRR; wyrok zaoczny w styczniu 1946 r., zesłanie do Krasnojarskiego Kraju

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Szczuczyn, Lida, Mińsk, Gorkij, Kirow, Swierdłowsk, Nowosybirsk, Krasnojarsk

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Krasnojarski Kraj – Unżłag Suchobezwodnoje Łag-Punkt nr 14 Lesopował (wyrąb lasu); łagpunkt nr 3 (fabryka szycia i praca w gospodarstwie rolnym)

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Grażyna Sipińska (ps. „Danuta”, kpt wywiadu AK), dr Stanisław Wawrzyńczyk (ps. „Stanisław Makowski”, „Ligęza”, szef BIP AK Okręgu Nowogródzkiego), płk Feliks Jansen (AK Stanisławów-Lwów)

DATA ZWOLNIENIA:

1946-01-06

ZESŁANIE:

1946-05.1955 r. – Tasiejewo, Krasnojarski Kraj – praca w kołchozach przy sianokosach, żniwach i wykopkach

DATA POWROTU DO KRAJU:

1955-04-14

MIEJSCE POWROTU:

Gdańsk

POSIADANE ODZNACZENIA:

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż AK, Medal Wojska

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po wojnie Pani Grygielewicz uzyskała średnie wykształcenie i pracowała jako księgowa.

Skany / fotografie: