ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Witold Filipowski

1924-12-17 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Witold

 

NAZWISKO: Filipowski

 

IMIĘ OJCA: Michał

 

IMIĘ MATKI: Marianna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Osenkowska

 

DATA URODZENIA: 1924-12-17

 

MIEJSCE URODZENIA: Zdołbunów, woj. wołyńskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Oddział Leśny Kedywu ZWZ-AK Lublin, Okręg AK Lublin (zasięg działania Dęblin-Puławy-Żyżyn-Nałęczów); zaprzysiężony w Puławach w lutym 1944 r. W okresie 02-10.1944 r. przydzielony do oddziału Franciszka Jerzego Jaskulskiego (ps. „Zagończyk”, „Zagon”). Po przeszkoleniu brał udział w akcjach sabotażowo-dywersyjnych. W czasie akcji „Burza” przydzielony do 2 kompanii 15 Pułku Piechoty AK w Zgrupowaniu „Żeliwa”, 1 batalion 15 Pułku Piechoty AK „Wilków”. Brał udział w akcjach na terenie powiatu puławskiego, a w czasie Powstania Warszawskiego – w marszu na pomoc walczącej Warszawie.

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

starszy strzelec, amunicyjny RKM, ps. „Lampart”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Zdołbunów, ul. Kazimierza Hetlofa 12

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

27.10.1944 r. bez broni we wsi Góry koło Nałęczowa przez kontrwywiad sowiecki za przynależność do AK

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

wyrok Wojennego Trybunału Wojsk NKWD z 17.02.1945 r. – 20 lat pozbawienia wolności, 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Równe, Zdołbunów, Dubno, Basowy Kąt, Charków, Dniepropietrowsk

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

łagier przejściowy Nachodka; łagier AB-5 oddział AB-37 kopalnia im. Gorkiego, Wierchnij At-Uriach, okręg Magadan, rejon Jagodne, Kołyma – przemywanie złota w okresie letnim, praca w kopalni jako operator windy wydobywczej; ostatnie 5 lat jako kowal przy kopalniach

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

transport na Kołymę z Równego wraz z banderowcami; w łagrach wielu żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK, w tym : M. Mankiewicz, Todzyk, Maciejko, Feliks Milan.

DATA ZWOLNIENIA:

1955-10-19

ZESŁANIE:

nie

DATA POWROTU DO KRAJU:

1956-08-18

MIEJSCE POWROTU:

Szczecin

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż AK, Medal Wojska, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po wojnie pracował jako mistrz ślusarski.
Wspomnienia Pana Witolda zostały opublikowane w gazecie „Głos Stoczniowca”

Skany / fotografie:

1. Zaświadczenie weryfikacyjne W. Filipowskiego wydane przez Koło byłych Żołnierzy AK, Londyn, 20.12.1989 r.
2. Sprawka nr 0041889 – zwolnienie z łagru W. Filipowskiego, MSW ZSRR, łagier AB-5 [Magadan], 19.10.1955 r., str. 1
3. Sprawka nr 0041889 – zwolnienie z łagru W. Filipowskiego, MSW ZSRR, łagier AB-5 [Magadan], 19.10.1955 r., str. 2