ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Michał Helmut Bauer

1920-08-22 – 2020-10-22

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Michał Helmut

 

NAZWISKO: Bauer

 

IMIĘ OJCA: Wilhelm

 

IMIĘ MATKI: Zofia

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Masłowa

 

DATA URODZENIA: 1920-08-22

 

MIEJSCE URODZENIA: Wilno

 

DATA ŚMIERCI: 2020-10-22

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Armia Krajowa – 6 Samodzielna Brygada AK Wilno pod komendą mjr F. Koprowskiego „Konara”; 1 kompania ppor. H. Meszczyńskiego „Dziewica”, 1 drużyna 2 pluton ppor. W. Borodziewicza „Szkraba”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy, ps. „Racibor”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Wilno, ul. Giedymina 1/20

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

17.08.1944 z bronią – ucieczka wraz z „Mamutem” z 3 Brygady AK Wilno „Szczerbca” ; 10.12.1944 – NKGB w domu w Wilnie

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

zdrada ojczyzny – przynależność do podziemnej organizacji AK – par. 58 Ia RFSRR; bez rozprawy sądowej

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Wilno (NKGB, ul. Słowackiego, Łukiszki)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

„Kapitałka” WZD Workuta, Komi ASSR do 14.12.1945 r.; WŻD Workuta (14.12.1945-15.11.1946 r.) – praca w brygadzie ciesielskiej, brygadzie elektryków, kierownik cechu elektryków w teatrze kombinatu „Workut Ugd”

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

W.Szarapo (6 Brygada AK Wilno), W.Strzałkowski ps. „Fok” (6 Brygada AK Wilno)

DATA ZWOLNIENIA:

1946-11-15

ZESŁANIE:

Workuta do momentu wyjazdu

DATA POWROTU DO KRAJU:

1946-11-30

MIEJSCE POWROTU:

Wilno

POSIADANE ODZNACZENIA:

Srebrny Krzyż Zasługi (1974), Krzyż AK (1994), Odznaka „Burza” (1994)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w szeregach 5 Pułku Lotniczego, 5 pododdział portów, Wilno-Porubanek/Lida. Wg danych UDSKiOR więziony za działalność związaną z walką o niepodległość Polski w okresie wrzesień 1952-kwiecień 1954 r.
Po wojnie i przyjeździe do Polski uzyskał wykształcenie średnie techniczne i pracował jako elektrotechnik; przed emeryturą jako specjalista techniczny w Ośrodku Telewizyjnym w Warszawie. Pan Michał Bauer był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Został awansowany w 2019 r. do stopnia podpułkownika w stanie spoczynku. W dniu 22.08.2020 r. obchodził swe setne urodziny. Zmarł w Warszawie w dniu 22.10.2020 r. i został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Północnym w Warszawie – kwatera W-X-1, rząd 1, grób 10.

Skany / fotografie:

1. Karta ewakuacyjna M. Bauera z LSRR wydana przez Głównego Pełnomocnika PKWN, 09.02.1945 r., str. 1
2. Karta ewakuacyjna M. Bauera z LSRR wydana przez Głównego Pełnomocnika PKWN, 09.02.1945 r., str. 2