ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Witold Augusewicz

1924-12-15 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Witold

 

NAZWISKO: Augusewicz

 

IMIĘ OJCA: Bolesław

 

IMIĘ MATKI: Marianna

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Korewo

 

DATA URODZENIA: 1924-12-15

 

MIEJSCE URODZENIA: Adamowicze, powiat Augustów

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

Armia Krajowa – Okręg Wilno i Białystok – 9 Obwód Wileński (oddział S.Kiałki – „Szarotki”), 10 Obwód Białostocki. Ostatni przydział : dowódca Okręgu Wilno – ppor. Stanisław Kiałka ps. „Szarotka”, „Jelonek”, „Bolesław”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowiec – ps. „Willis” – łącznik 9 Obwodu

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Adamowicze, gmina Łabno, powiat Augustów, woj. białostockie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

aresztowanie 22.03.1946 r. przez kontrwywiad „SMERSZ” w Grodnie w garażach Wojewódzkiego Zarządu Łączności

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

art. 63 I A – 76 KK BSRR – udział w polskiej organizacji podziemnej; wyrok z dnia 06.08.1946 r. Trybunału Wojskowego MSW, woj. Mińsk : kara śmierci zamieniona na 15 lat katorgi (ITŁ), 5 lat zesłania i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Grodno, Mińsk (KPZ, więzienie), Moskwa, Gorki, Kirow

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

Workuta, Komi ASSR – rejon północny – łagry : SZU 2, kopalnie nr 14, 16, 29 (poczta Ż 175/10 Workuta; tu zwolnienie z łagru) – praca przy wydobyciu węgla w charakterze elektroślusarza

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Edward Muszyński, Włodzimierz Citowicki (Nowogródzkie), Witold Olszewski (Wileńskie), Mirosław Hentosz (Lwowskie), Kazimierz Ptaszyński (Białostockie), Stanisław Kiałka, Stanisław Kuźma

DATA ZWOLNIENIA:

1955-08-09

ZESŁANIE:

osiedle Jur-Szor przy kopalni nr 29 kombinatu „Workutszachtstroj”, praca na stanowisku kierowcy.

DATA POWROTU DO KRAJU:

1956-08-20

MIEJSCE POWROTU:

punkt repatriacyjny w Grabanowie koło Białej Podlaskiej

POSIADANE ODZNACZENIA:

Srebrny Krzyż Zasługi (1985), Krzyż AK nadany przez Komisję Krzyża w Londynie (1986)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Witold Augusewicz służył w Armii Krajowej od stycznia 1942 r. do momentu aresztowania 22.03.1946 r. Współpracował w Okręgu Wino AK z kwatermistrzostwem – por. Stanisławem Kiałką. Pracując jako kierowca w Niemieckich Wojskowych Zakładach Naprawczych Samochodów H.K.P. w Grodnie dostarczał części samochodowe, oleje, smary i benzynę lub benzol do por. Kiałki. Zajmował się sabotażem i wywiadem. Następnie pracował jako kierowca w Wojewódzkim Zarządzie Łączności w Grodnie.
Obwód nr 10 AK wchodził w skład Okręgu Białystok obejmując teren pow. Augustów. Pan Augusewicz był tam łącznikiem w plutonie – dowódca plutonu por. Bronisław Iwaniszewski, miejscowość Pyszki k. Grodna.
Zwolniony z łagru decyzją Trybunału Wojskowego Okręgu Białoruskiego z dnia 21.06.1955 r. (obniżenie kary do 10 lat z zaliczeniem dniówek roboczych).
Po wojnie aż do przejścia na emeryturę pracował jako kierowca.
Żona Pana Augusewicza – Jadwiga była żołnierzem AK „Wachlarz” na Wileńszczyźnie. Także więzień łagrów w Workucie. Tam też zawarła związek małżeński z Panem Witoldem. Razem powrócili z zesłania.

Skany / fotografie:

1. Tłumaczenie na jęz. polski zaświadczenie MSW ZSRR Komi ASSR potwierdzające skazanie i pobyt W. Augusewicza w łagrach ZSRR, Workuta, 02.06.1992 r.
2. Udostowierenije – zwolnienie z łagru, str. 1
3. Udostowierenije – zwolnienie z łagru, str. 2