ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Franciszek Tupaj

01.06.1914 – 22.08.1945

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Franciszek

 

NAZWISKO: Tupaj

 

IMIĘ OJCA: Antoni

 

IMIĘ MATKI: 

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 01.06.1914

 

MIEJSCE URODZENIA: Górno (pow. Rzeszów, woj. podkarpackie)

 

DATA ŚMIERCI: 22.08.1945

 

MIEJSCE ŚMIERCI: obóz w Borowiczach, ZSRR

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

od 1940 r. żołnierz Podokręgu ZWZ-AK Rzeszów Inspektoratu Rzeszów Obwodu Kolbuszowa – komendant Placówki Sokołów- Górno (kryptonim „Sosna I”)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

podporucznik rezerwy; ps. „Kalina”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

aresztowany w 1944 r. w Kolbuszowej Górnej (woj. podkarpackie) na skutek zdrady kolegów współpracujących z UB

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Zamek Lubomirskich w Rzeszowie

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

1944-1945 – internowanie w obozie Borowicze (Rosyjska FSRR) do śmierci w dniu 22.08.1945 r. (z głodu i wycieńczenia)

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

nie dotyczy

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

źródło : archiwum Jerzego Bilińskiego, obecnie w posiadaniu córki Barbary Skupnik; Indeks Represjonowanych; A. Wojciechowski „Podokręg Armii Krajowej Rzeszów”, Warszawa 2013/19

Skany / fotografie: