ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Antoni Szymborski

09-06-1912 – 27-04-1994

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Antoni

 

NAZWISKO: Szymborski

 

IMIĘ OJCA: Franciszek

 

IMIĘ MATKI: Stefania

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Spaleńska

 

DATA URODZENIA: 09-06-1912

 

MIEJSCE URODZENIA: Brzóski Stare, pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie

 

DATA ŚMIERCI: 27-04-1994

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Białowieża, pow. Hajnówka, woj. podlaskie

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

żołnierz Okręgu Białostockiego AK – oddział pod dowództwem ppor. Tadeusza Westfala (ps. “Karaś”) – dowódcy oddziału partyzanckiego o kryptonimie “Warta”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

20.10.1944 r. aresztowany wraz ze Stanisławem Dąbrowskim s. Aleksandra z Brzósek Starych i ośmioma innymi osobami prawdopodobnie w Brzóskach Starych

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

Białystok

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

15.11.1944-16.01.1947 – obóz jeniecki nr 41 w Ostaszkowie (Kalinińska oblast, Rosyjska FSRR)

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Stanisław Dąbrowski

DATA ZWOLNIENIA:

16.01.1947

ZESŁANIE:

nie dotyczy

DATA POWROTU DO KRAJU:

27.01.1947

MIEJSCE POWROTU:

Biała Podlaska, Brzóski Stare

POSIADANE ODZNACZENIA:

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Po powrocie z obozu Pan Szymborski pracował oraz zdał we Wrocławiu egzamin maturalny. Następnie ukończył budownictwo w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku. W roku 1962 zamieszkał w Białowieży i został kierownikiem Sekcji Budowlanej Nadleśnictwa Białowieża. Pan Antoni zmarł w Białowieży w 1994 r. i został pochowany na tutejszym cmentarzu parafialnym.
W roku 1998 Helena Szymborska, żona Antoniego Szymborskiego, złożyła zeznania w IPN Białystok o przeszłości męża w oddziale AK i jego pobycie w Ostaszkowie.

Skany / fotografie:

1. Zaświadczenie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego nr 2577 wydane Panu Antoniemu Szymborskiemu powracającemu z ZSRR w dniu 27.01.1947 r. w jednostce MBP Biała Podlaska
2. Antoni Szymborski przed domem w Brzóskach Starych
3. Nagrobek Heleny i Antoniego Szymborskich na cmentarzu parafialnym w Białowieży
źródło zdjęć: archiwum prywatne Zbigniewa Szymborskiego