ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Józef Rodziewicz

25.11.1920 – 09.02.1996

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Józef

 

NAZWISKO: Rodziewicz

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Felicja

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: 

 

DATA URODZENIA: 25.11.1920

 

MIEJSCE URODZENIA: Wilno

 

DATA ŚMIERCI: 09.02.1996

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Lublin

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

żołnierz Okręgu Wileńskiego AK – 3 kompania 4 Wileńskiej Brygady AK „Narocz”, uczestnik Akcji „Burza”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy, ps. „Grom”

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

09.11.1944 r.

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

skazany z art. 63-1 i 76 KK BSRR za przynależność do AK – wyrok Trybunału Wojskowego wojsk MSW Obwodu Mołodeczno z 10.09.1946 r. – 10 lat pozbawienia wolności, konfiskata mienia i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

09.11.1944-09.11.1954 – Krasnojarski Kraj – Norylsk; Dubrawnyj

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

DATA ZWOLNIENIA:

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

1955 r. (?)

MIEJSCE POWROTU:

Giżycko

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Partyzancki (legit. nr 573-91-67, 1991 r.), Krzyż Armii Krajowej (legit. nr 7-95-673, 1995 r.), Odznaka Pamiątkowa Akcji „Burza” (legit. nr XII/02/55)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Rodziewicz był członkiem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK i Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Lublin. Zmarł w Lublinie w 1996 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Lublinie – Majdanek – sektor : S6Z13, rząd : 1, grób : 3.

Skany / fotografie:

Józef Szymborski – zdjęcie powojenne, źródło : archiwum Lidii Kawalec