ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Marian Lędziński

24-08-1924 – 

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Marian

 

NAZWISKO: Lędziński

 

IMIĘ OJCA: Bolesław

 

IMIĘ MATKI: Jadwiga

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Iszoro

 

DATA URODZENIA: 24-08-1924

 

MIEJSCE URODZENIA: Toroki (?), pow. Wiłkomierz, woj. wileńskie

 

DATA ŚMIERCI: 

 

MIEJSCE ŚMIERCI: 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

od 05.1941 r. – Okręg Wileński ZWZ-AK, Obwód Kowno – łącznik, a od 01.07.1942 r. – zwiadowca. Następnie 3 Wileńska Brygada AK – dow. por. Gracjan Fróg (ps. „Szczerbiec”)

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

porucznik, łącznik zwiadowcaSemlowa

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Toroki (?), pow. Wiłkomierz, woj. wileńskie

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

lipiec 1944 r. rozbrojony przez NKWD pod Mejszagołą

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

za posiadanie broni i przynależność do zwiadu rozpoznawczego AK

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

internowany

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

1944 r. – Borysław, Semlowa, Kaługa – praca przy wyrębie lasu z tajgi i transporcie drewna, Kujbyszew, Tomsk

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Czesław Oleszo-Kolka, Stanisław Tuszkowski, Paweł Szydłowski, Kazimierz Wróblewski, por. Walerian Skierś, Tadeusz Dąbrowski

DATA ZWOLNIENIA:

10.10.1944 r. w Kałudze ze skierowaniem do karnego batalionu Armii Czerwonej na front; 24.10.1944 r. zaszeregowany do I Armii Wojska Polskiego gen. Z. Berlinga

ZESŁANIE:

DATA POWROTU DO KRAJU:

MIEJSCE POWROTU:

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Medal na Polu Chwały, Medal za Warszawę, Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk, Medal za Berlin

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Ledziński po wstąpieniu do I Armii Wojska Polskiego w Samodzielnej Kompanii Zwiadu przeszedł wraz z nią szlak od Brześcia po Berlin (Wiażma, Brześć, Lublin, Warszawa, Wał Pomorski, Kołobrzeg, Berlin). Następnie zaszeregowany do 163 Strażnicy Wojsk Ochrony Pogranicza (Wojtkowa, Bieszczady) 36 Komendy – demobilizacja 08.03.1947 r. Po wojnie pracuje początkowo w spółdzielczości rolniczej. Ukończył studia wyższe w Centralnej Oficerskiej Szkole Pożarniczej – Korpus Techniczny Pożarnictwa i uzyskał stopień pułkownika pożarnictwa. Pracował w pożarnictwie do 1990 r.

Skany / fotografie: