ŁAGIERNICY – ŻOŁNIERZE ARMII KRAJOWEJ

Jan Łabuć

01-11-1920 – 02-11-2012

http://bohaterowieniepodleglej.pl/wp-content/uploads/formidable/nop_l.png

IMIĘ:  Jan

 

NAZWISKO: Łabuć

 

IMIĘ OJCA: Józef

 

IMIĘ MATKI: Weronika

 

NAZWISKO RODOWE MATKI: Mieczkowska

 

DATA URODZENIA: 01-11-1920

 

MIEJSCE URODZENIA: Wilno

 

DATA ŚMIERCI: 02-11-2012

 

MIEJSCE ŚMIERCI: Rogóż, pow. Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO AK LUB ORGANIZACJI POKREWNYCH:

06.1941-07.1944 r. – Okręg Wileński AK – komórka wywiadowcza w Wilnie; uczestnik Operacji „Ostra Brama” i Akcji „Burza” w oddziale Uderzeniowych Batalionów Kadrowych (UBK) – dowódca ps. „Dąb”

STOPIEŃ WOJSKOWY, FUNKCJA, PSEUDONIM:

szeregowy, ps. „Cygan”; w wywiadzie odpowiedzialny za zorganizowanie skrzynki kontaktowej przy ul. Wielkiej 30/21 w Wilnie

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PRZED ARESZTOWANIEM:

Wilno, ul. Wielka 30/21

ARESZTOWANIE – OKOLICZNOŚCI, DATA, MIEJSCE:

07.1944 r. rozbrojony wraz z całym oddziałem UBK i dowódcą „Dębem” przez Sowietów

KARA – PARAGRAF, RODZAJ, WYMIAR:

od 05.08.1944 r. internowanie – Kaługa i próba przymusowego wcielenia do 361 Zapasowego Pułku Piechoty; po odmowie i nieudanej ucieczce – osądzony z art. 56-7g KK RFSSR – 8 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw obywatelskich

REPRESJE (WIĘZIENIA/OBOZY/INNE):

internowanie w Miednikach; po nieudanej ucieczce – Kaługa (areszt 361 zapasowego sowieckiego Pułku Piechoty, sąd)

ŁAGRY – NAZWY, OKRES POBYTU:

łagier Seredniaki, Makicha – ucieczka 09.09.1945 r., aresztowanie pod koniec września 1945 r. na autostradzie Moskwa-Mińsk; po wyroku transport w marcu 1946 r. do łagru nr 203/2 obw. archangielski, Mołotowsk – praca w Lesokombinacie w 84 brygadzie Czygunowa – ślusarz

ZAPAMIĘTANI WSPÓŁWIĘŹNIOWIE:

Mieczysław Galas (ps. „Iskra”), Tadeusz Giza, Mieczysław Puczuk, Czesław Karuzel, Michał Pajdak, Jan Liboko, Lucjan Kuzik, Zygmunt Żelichowski, Gumowski

DATA ZWOLNIENIA:

03.1948 r.

ZESŁANIE:

nie dotyczy

DATA POWROTU DO KRAJU:

29.04.1948 r.

MIEJSCE POWROTU:

Brześć nad Bugiem (punkt repatriacyjny), Biała Podlaska, Gorzów Wlkp.

POSIADANE ODZNACZENIA:

Krzyż Armii Krajowej (legit. nr 22041), Medal Wojska (legit. nr 25010), Krzyż Zasługi z Mieczami (legit. nr 35744)

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Pan Łabuć brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w kolumnie transportowej w Wilnie. Był następnie internowany na Litwie. Zmarł w 2012 r. i został pochowany na cmentarzu w Rogożu, pow. Lidzbark Warmiński.

Skany / fotografie: